Os ydych chi’n landlord neu yn gwmni rheoli gosod llety preifat, gwnewch yn siwr eich bod chi’n ymwybodol o’ch dyletswyddau cyfreithiol. Ffoniwch ein Hadran Diogelwch Tân i Fusnesau ar 01443 232 716 am gyngor rhwng Ddydd Llun i Ddydd Gwener, rhwng 9yb a 5yh.

Dyma ganllawiau a fydd yn ddefnyddiol: