Mae gan gartrefi modern cyffredin yn y DU lawer o eitemau sy’n cynnwys batris lithiwm-ion – mae’r rhain yn fatris y gellir eu hailwefru gan gynnwys batris ffonau symudol, dyfeisiau anweddu, e-feiciau a sgwteri, sugnwyr llwch, hyd yn oed tabledi, iPads, a phodiau clust.

Gall y batris hyn fod yn beryglus dros ben, os na chânt eu trin yn briodol gyda’r gofal iawn. Fodd bynnag, mae mesurau syml y gallwch eu gwneud i’ch cadw chi a’ch teulu yn fwy diogel a lleihau’r risg o dân:

Negeseuon allweddol am sut i gadw’n ddiogel!

 • Darllenwch y cyfarwyddiadau diogelwch a ddaeth gyda’ch dyfais bob amser.
 • Gadewch i’ch Technoleg sy’n cael ei bweru gan fatri lithiwm fynd yn fflat yn rheolaidd a’i ailwefru o’r fflat i gynnal iechyd y batri.
 • Defnyddiwch y gwefrwr a ddaeth gyda’ch ffôn, tabled neu e-sigarét bob amser. Os oes angen i chi amnewid eich gwefrwr, dewiswch y cynnyrch brand cywir bob amser gan gyflenwr dibynadwy.
 • Ceisiwch osgoi prynu gwefrwyr rhad ar-lein, mae llawer o nwyddau ffug ar y farchnad, a gall fod yn anodd gweld y gwahaniaeth, (nid yw prynu gwefrwyr rhad byth yn gost-effeithiol yn y tymor hir!).
 • Ceisiwch osgoi storio, defnyddio, neu wefru batris ar dymheredd uchel iawn neu isel.
 • Peidiwch â gwefru batris sydd wedi’u difrodi, eu tolcio, eu malu neu eu tyllu. Peidiwch byth â gwefru batri sy wedi bod mewn dŵr.
 • Peidiwch â gadael eitemau’n gweffru’n barhaus e.e. peidiwch â gadael eich ffôn wedi’i blygio i mewn dros nos, (neu’n gwefru dan obennydd / ar y gwely).
 • Peidiwch byth â gwefru batris lithiwm pan fyddwch chi’n cysgu, neu os ydych chi’n gadael y cartref.
 • Peidiwch â gwefru unrhyw beth mewn coridor neu ystafell sy’n darparu’r unig ffordd o ddianc.
 • Sicrhewch fod larymau mwg sy’n gweithio yn eich cartref ac mewn unrhyw ystafell lle mae eitemau’n cael eu gwefru.
 • Gwefrwch y ddyfais ar wynebau gwastad, solet a sefydlog, megis wynebau gwaith cegin.
 • Dim ond mewn ystafell lle gallwch gau’r drws i atal mwg rhag lledaenu y dylech godi tâl.
 • Os bydd tân, ewch allan, arhoswch allan, ffoniwch 999.

I gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch e-feic ac e-sgwter.