Adrodd am bryder ynghylch diogelwch tân busnes

Adrodd am bryder ynghylch diogelwch tân

Os oes gennych bryder diogelwch tân gallwch gysylltu â ni ar 01268 909408. Neu fel arall cwblhewch y ffurflen isod:

Ar ôl ei chwblhau, anfonir y ffurflen hon at Dîm Diogelwch Tân Busnes Tân ac Achub De Cymru.

*Mae angen eich manylion arnom fel y gallwn gysylltu â chi pe bai angen unrhyw wybodaeth bellach arnom, a / neu eich diweddaru ar unrhyw gamau y gallwn eu cymryd o ganlyniad i’ch pryder.

I gael rhagor o wybodaeth am breifatrwydd darllenwch ein polisi Preifatrwydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

1 Manylion cyswllt yr unigolyn sy’n adrodd am y pryder…Os na fyddwch yn clywed gennym o fewn dau ddiwrnod gwaith, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r rhif ffôn 01443 232716 neu firesafety@southwales-fire.gov.uk