Adrodd am bryder ynghylch diogelwch tân

Os oes gennych chi bryder ynghylch diogelwch tân, a heb dderbyn y sicrwydd sydd ei angen arnoch, cysylltwch â ni ar 01443 232716 yn ystod oriau swydd arferol, o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9yb a 5yh. Y tu allan i’r oriau hyn, ffoniwch 999. Neu, fel arall, llenwch y ffurflen isod:

Adrodd am bryder ynghylch diogelwch tân

1Manylion cyswllt yr unigolyn sy’n adrodd am y pryder: