Adrodd am bryder ynghylch diogelwch tân busnes

Yng ngoleuni'r argyfwng iechyd Covid-19 cyfredol, rydym ar hyn o bryd yn lleihau ein gweithgareddau ar sail cyngor y llywodraeth. Fodd bynnag, hoffem eich sicrhau, os oes gennych bryder diogelwch tân, y gallwch gysylltu â ni ar 01268 090408. Neu, fel arall, llenwch y ffurflen isod:

Adrodd am bryder ynghylch diogelwch tân

1 Manylion cyswllt yr unigolyn sy’n adrodd am y pryder…Os na fyddwch yn clywed gennym o fewn dau ddiwrnod gwaith, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r rhif ffôn 01443 232716 neu firesafety@southwales-fire.gov.uk