Mae 6 maes allweddol i’w cadw mewn cof: tanwydd, goleuadau, olew, dŵr, trydan a rwber.  

Tanwydd

  • Peidiwch ag aros nes bod eich golau tanwydd yn dangos, yn enwedig os ydych chi’n gyrru mewn ardal anghyfarwydd. Os ydych chi’n isel o ran tanwydd ac yn gweld gorsaf betrol, manteisiwch ar y cyfle i roi ychwaneg yn eich tanc.

 

Goleuadau

  • Glanhewch eich goleuadau allanol i gyd yn lân bob ychydig wythnosau, gan wneud yn siŵr eich bod chi’n chwilio am fylbiau wedi’u chwythu a chraciau yn y lensys tra byddwch chi yno.

 

Olew

  • Bydd eich llawlyfr cerbydau yn dweud pa mor aml y mae angen i chi edrych ar eich lefelau olew, ond peidiwch ag aros nes i’r pwysedd olew coch rhybudd golau i ddod ymlaen. Archwiliwch eich lefelau olew yn rheolaidd.

Dŵr

  • Edrychwch ar lefel yr oerydd bob ychydig o wythnosau i sicrhau ei fod yn cyrraedd y lefelau cywir. Os yw’r lefel bob amser yn isel, chwiliwch am ollyngiadau. Mae bob amser yn syniad da i gadw eich hylif golchi sgrin wynt yn llawn hefyd.

Trydan

  • Os yw eich batri yn mynd yn hen ac yn flinedig, rhowch fatri car newydd yn ei le cyn iddo eich gadael i lawr. Dylech hefyd wneud yn siŵr bod ffan oeri drydanol eich rheiddiadur yn cychwyn rhedeg wrth i’r injan fynd yn boeth.

 

Rwber

  • Os nad yw eich teiars wedi’u chwyddo’n iawn, gallech fod mewn perygl difrifol. Byddant hefyd yn treulio’n gyflymach a gallai hyn arwain at wastraffu tanwydd. Os oes gennych lwyth llawn bydd angen i chi gynyddu pwysau eich teiars – fe fydd eich llawlyfr yn dweud wrthych am y lefelau cywir. Rhaid i’r marciau ar wyneb y teiars fod yn ddyfnder penodol yn dibynnu ar y math o gerbyd, Mae hyn yn ofyniad cyfreithiol:
  • Ceir, faniau ysgafn a threlars ysgafn-1.6 milimetr (mm)
  • Beiciau modur, cerbydau mawr a cherbydau cludo teithwyr-1mm