Adrodd am Drosedd Tân

Os oes gennych chi bryder am drosedd tân yn eich ardal llenwch y ffurflen isod.

e.e. tipio anghyfreithlon….

 

Bydd eich gwybodaeth yn gyfrinachol a ni fyddwn yn ei rhannu gyda thrydydd parti.

 

1Manylion eich pryder: