Eich cyfrifoldebau

Eich cyfrifoldebau

Yn rhinwedd eich rôl fel yr unigolyn cyfrifol, rhaid i chi gyflawni ac adolygu’r rheolaidd Asesiad Risg Tân ar…

View More
Cosbau a chanlyniadau

Cosbau a chanlyniadau

Mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn gorfodi Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 ac yn arolygu safleoedd…

View More
Taenellwyr

Taenellwyr

Fel Gwasanaeth rydym yn cefnogi un o’r systemau diogelu bywyd gorau, sef gosod taenellwyr dŵr domestig Ers 2001 –…

View More