Eich cyfrifoldebau

Eich cyfrifoldebau

Yn rhinwedd eich rôl fel yr unigolyn cyfrifol, rhaid i chi gyflawni ac adolygu’r rheolaidd Asesiad Risg Tân ar…

Gweld Mwy
Lleihau Larwm Ffug

Lleihau Larwm Ffug

Lleihau effaith larymau tân ffug ar eich busnes.

Gweld Mwy
Cosbau a chanlyniadau

Cosbau a chanlyniadau

Mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn gorfodi Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 ac yn arolygu safleoedd…

Gweld Mwy
Taenellwyr

Taenellwyr

Taenellwyr yw’r ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau bod tanau’n cael eu hatal neu hyd yn oed eu diffodd cyn…

Gweld Mwy