Eich cyfrifoldebau

Eich cyfrifoldebau

Yn rhinwedd eich rôl fel yr unigolyn cyfrifol, rhaid i chi gyflawni ac adolygu’r rheolaidd Asesiad Risg Tân ar…

Gweld Mwy
Byw mewn tŵr fflatiau

Byw mewn tŵr fflatiau

Mae’n bwysig, er mwyn eich diogelwch chi eich hun, eich bod yn deall beth y dylech chi ei wneud…

Gweld Mwy
Taenellwyr

Taenellwyr

Taenellwyr yw’r ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau bod tanau’n cael eu hatal neu hyd yn oed eu diffodd cyn…

Gweld Mwy
Cosbau a chanlyniadau

Cosbau a chanlyniadau

Mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn gorfodi Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 ac yn arolygu safleoedd…

Gweld Mwy