Eich cyfrifoldebau

Eich cyfrifoldebau

Yn rhinwedd eich rôl fel yr unigolyn cyfrifol, rhaid i chi gyflawni ac adolygu’r rheolaidd Asesiad Risg Tân ar…

Gweld Mwy
Lleihau Larwm Ffug

Lleihau Larwm Ffug

Lleihau effaith larymau tân ffug ar eich busnes.

Gweld Mwy
Cosbau a chanlyniadau

Cosbau a chanlyniadau

Mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn gorfodi Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 ac yn arolygu safleoedd…

Gweld Mwy
Taenellwyr

Taenellwyr

Fel Gwasanaeth rydym yn cefnogi un o’r systemau diogelu bywyd gorau, sef gosod taenellwyr dŵr domestig Ers 2001 –…

Gweld Mwy