Cyngor, Dogfennau ac Adnoddau i’w Lawrlwytho

Mae’r canllawiau canlynol ar gael i’w lawrlwytho:

 


Asesiadau Risg Diogelwch Tân (cyhoeddwyd gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol):


Adnoddau i helpu gyda chwblhau eich asesiad risg tân:

 

Dogfennau canllaw ychwanegol i’ch helpu chi i reoli diogelwch tân:

 

Dogfennau cyngor parhad busnes:

 

Dolenni defnyddiol: