Gyda chi, gallwn ni wasanaethu'n well i'n cymunedau

Gyrfaoedd a Rolau Swyddi


Rôlau Diffoddwr Tân

Rôlau Diffoddwr Tân

Yma yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru rydym yn cyflogi mwy na 1700 o bobl i gyflwyno ein…

Gweld Mwy
Staff Rheoli Tân

Staff Rheoli Tân

Mae Ymladdwyr Tân Ystafell Reoli yn chwarae rhan weithredol wrth ddod â digwyddiadau i ben yn llwyddiannus, wrth ddefnyddio…

Gweld Mwy
Staff Corfforaethol

Staff Corfforaethol

Mae ein sefydliad wedi’i rannu i gyfarwyddiaethau â nifer o dimau o fewn pob un. O fewn pob tîm…

Gweld Mwy


Cynllun Prentisiaeth

Cynllun Prentisiaeth

Bydd y cynllun prentisiaeth yn rhoi cyfle i chi wneud y canlynol: Ennill profiad gyda chyflogwr sydd ag enw…

Gweld Mwy
Cynllun Gwirfoddolwyr

Cynllun Gwirfoddolwyr

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi lansio cynllun Gwirfoddoli yn ddiweddar yn chwilio i recriwtio unigolion o…

Gweld Mwy
Tîm Arwain Gweithredol

Tîm Arwain Gweithredol

Y Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol Mae’r TAG yn cynnwys:   Stuart Millington – Prif Swyddog Tân Interim Fel Prif Swyddog Tân Interim…

Gweld Mwy


Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cyflwyniad i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth: Yma yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, rydym ni’n gwybod bod cynnwys cydraddoldeb…

Gweld Mwy
Cynhwysiant

Cynhwysiant

Rydym ni’n credu’n gryf mewn buddion cael gweithlu amrywiol a chynhwysol, ac rydym ni’n annog ceisiadau gan bob sector…

Gweld Mwy
Grwpiau Rhwydwaith Staff

Grwpiau Rhwydwaith Staff

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (“y Gwasanaeth”), rydym yn cydnabod mai ein gweithwyr yw ein hased pwysicaf,…

Gweld Mwy