Yn ystod Ebrill 2017 a Hydref 2019, fe wnaethom ni fynychu 352 o danau o ganlyniad i ddiffygion trydanol. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cefnogi Wythnos Diogelwch Trydanol yng Nghymru, a threfnwyd gan Electrical Safety First. Yn 2019, mae Wythnos Diogelwch Trydanol yn rhedeg o 25ain o Dachwedd i 1af o Rhagfyr.

Cyngor ar ddiogelwch trydanol

Os bydd eich nwyddau gwyn yn dechrau gwneud sŵn rhyfedd, peidiwch â’i anwybyddu – os ydych chi’n amau bod problem, dylech dynnu’r plwg bob amser a chysylltu â’r gwneuthurwr neu dechnegydd trwsio cymwys.

Mae hefyd yn bwysig i chi wirio’n rheolaidd a yw eich offer yn rhan o raglen adalw.

Am fwy o wybodaeth ewch i:-

  1. Diogelwch Nwyddau Gwyn a gwirydd adalw
  2. Diogelwch Trydanol yn Gyntaf (ESF) www.electricalsafetyfirst.org.uk
  3. Gwefan y gwneuthurwyr yr offer

Peidiwch ag anghofio cofrestru eich offer gan y byddwch chi’n cael gwybod os bydd y gwneuthurwyr yn nodi unrhyw broblemau gyda’r cynnyrch rydych wedi’i brynu. Ewch i www.registermyappliance.org.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Cynghorion craff

  • Glanhewch hidlau a chasglwyr lint peiriannau golchi a sychwyr dillad yn rheolaidd
  • Peidiwch â gadael peiriannau golchi llestri, peiriannau golchi na sychwyr dillad yn rhedeg heb oruchwyliaeth dros nos neu pan fydd eich eiddo’n wag am gyfnodau estynedig. Darllenwch mwy o wybodaeth am ddiogelwch peiriannau sychu dillad
  • Lawrlwythwch ein canllaw nwyddau gwyn am fwy o wybodaeth
  • Dilynwch y rheol am roi un plwg yn unig mewn soced i beidio gorlwytho socedi trydan. Defnyddiwch gyfrifiannell drydanol ESF
  • Defnyddiwch gwefrydd pwrpasol ar gyfer ffonau symudol a dyfeisiau technoleg eraill a pheidiwch â phrynu nwyddau ffug rhatach. Lawrlwythwch ein taflen am diogelwch nwyddau gwyn i gael mwy o wybodaeth. Lawrlwythwch ein  taflen Gwefrwch eich Ffôn Symudol yn Ddiogel a darllen mwy o Electrical Safety First ar prynnu gwefryddion
  • I gael rhagor o gyngor ac awgrymiadau am ddiogelu eich cartref rhag tanau trydanol a damweiniau ewch i’n gwefan ewch i’n tudalen diogelwch a lles