Rydym wedi casglu nifer o Gwestiynau Cyffredin yn ymwneud â defnyddio taenellwyr domestig

  • Mewn achos o dân fydd taenellwyr yn gweithredu ym mhob man yn y cartref ?    

NO!

Dim ond y taenellwr a leolir agosaf at y wal fydd yn gweithredu

Canfodydd tân yw taenellwr felly ni fydd mwg yn effeithio arno

 

  • Fydd taenellwyr yn gweithredi trwy ddamwain?

NA FYDDAN!

Yn ôl yr ystadegau mae mwy o siawns i chi ennill y loteri nac i daenellwr gychwyn trwy ddamwain

 

  • Fydd y taenellwr yn gweithredu o ganlyniad i larwm ffug?

NO!

Dim ond wrth i ddŵr lifo drwy bibellau’r taenellwr y bydd larymau yn canu felly dim ond tân gwirioneddol ddylai achosi i’r larymau ganu

 

  • Gallai dŵr o’r taenellwr  achosi mwy o ddifrod na’r tân?

NAC YDY!

Mae taenellwyr yn ymosod ar y tân yn gyflym ac yn uniongyrchol felly mae angen llai o ddŵr, gellir atal y llif ar fyr dro ar ôl diffodd y tân