Cais am ymweliad

Dyma gyfle i chi gael ymweliad Diogel ac Iach rhad ac AM DDIM yn eich cartref yng nghwmni ymladdwyr tân o’ch gorsaf dân leol a’n Tîm Diogelwch yn y Cartref. Bydd yr ymweliad yn para tua 30 munud a byddwn yn darparu ac yn gosod larymau tân, synwyryddion gwres a larymau carbon monocsid yn rhad ac am ddim os gwelwn risg. Yn ogystal, mae larymau ar gyfer pobl fyddar ar gael.

Rhaid i ni edrych ar bob cais Diogel ac Iach a dderbyniwn i wneud yn siŵr ein bod yn darparu’r gwasanaeth cywir; efallai na fydd angen i ni ymweld â chi. Mae’n bosib y cawn ddarparu’r arweiniad diweddaraf i chi o ran lleihau risgiau tân yn eich cartref a larymau mwg rhad ac AM DDIM os oes angen.

Os ydych chi’n aelod o’r cyhoedd ac yn dymuno archebu ymweliad Diogel ac Iach, llenwch y ffurflen isod.

Os ydych chi’n cyfeirio o Asiantaeth, cwblhewch Ffurflen Atgyfeirio yr Asiantaeth.  I gwblhau’r ffurflen hon bydd angen y feddalwedd ganlynol arnoch sydd ar gael yn rhad ac am ddim, Adobe Acrobat Reader DC.

Llawrlwythwch y darllenydd Adobe pdf sydd ar gael yn rhad ac am ddim yma

1Eich Manylion:

2Ble glywoch chi am yr archwiliad tŷ diogelwch cartref?

3Gofynion ar gyfer y bobl sy’n byw yn y ty: