Cadw fy nghartref yn ddiogel

Cadw fy nghartref yn ddiogel

Nid yw byw mewn fflat yn cynyddu eich siawns o gael tân. Yn y rhan fwyaf o achosion o…

Gweld Mwy
Cadw’n ddiogel yn eich adeilad

Cadw’n ddiogel yn eich adeilad

Dylai eich drws ffrynt fod yn ddrws tân gyda theclyn i’r drws gau ei hunan sy’n gweithio. Os oes…

Gweld Mwy
Mewn achos o dân

Mewn achos o dân

Os bydd tân yn eich fflat, dylech chi wneud hyn: Cymerwch eich llwybr arferol allan – OND peidiwch â…

Gweld Mwy