Yn y Cartref

Mae Gwasanaeth Tân ac achub De Cymru wedi ymroi i gadw cymunedau’n ddiogel gan eich helpu chi i adnabod peryglon a deall sut i leihau risg yn eich cartref.


Yn y Cartref

Yn y Cartref

Gall adnabod risgiau a’u lleihau yn eich cartref fod yn gymorth wrth atal tân. Darganfyddwch sut allem eich helpu…

Gweld Mwy
Cais am ymweliad

Cais am ymweliad

Yn Ne Cymru, rydym yn cynnig y cyfle i chi gael ymweliad Diogel ac Iach AM DDIM yn eich…

Gweld Mwy
Hunan asesiad

Hunan asesiad

Darganfyddwch ba mor ddiogel rydych chi gartref. Cymerwch ein prawf cyflym a hawdd!…

Gweld Mwy

Mewn Busnes

Cadwch eich eiddo a’ch gweithwyr yn ddiogel rhag tanau a byddwch yn ymwybodol o’ch cyfrifoldebau cyfreithiol o ran diogelwch tân.


Mewn Busnes

Mewn Busnes

Cymerwch y cyfrifoldeb a dysgwch fwy am ddyletswyddau tân mewn perthynas â’ch eiddo, gyda chymorth ein Tîm Diogelwch Tân…

Gweld Mwy
Ydych chi’n landlord?

Ydych chi’n landlord?

Os ydych chi’n landlord neu’n asiantaeth reoli ar gyfer llety wedi’i rentu’n breifat, efallai y bydd angen i chi…

Gweld Mwy
Lleihau Larwm Ffug

Lleihau Larwm Ffug

Lleihau effaith larymau tân ffug ar eich busnes.

Gweld Mwy

Ddiogelwch ar y ffyrdd

Rydym yn gwneud llawer mwy nag atal tanau a’ch diogelu chi rhag tân yn unig.…


Mwy Ddiogelwch ar y ffyrdd

Eich Cymuned

Helpu chi i gadw’n ddiogel, os byddwch adref neu oddi cartref. Gyda’n harweiniad ni, cewch…


Mwy Eich Cymuned