Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gwneud pob ymdrech i gynnal cywirdeb y wybodaeth ar y wefan hon ond ni all dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a all ddigwydd o ddefnyddio gwybodaeth.

Ni all Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru dderbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw golled, neu hawliad sy’n deillio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o unrhyw gamgymeriad neu anghywirdeb mewn unrhyw ddeunydd a gynhwysir ar y wefan.

 

Dyddiad Diweddaru Diwethaf: 15 Mai 2024