Llenwch y ffurflen hon ar gyfer ymholiadau, cwynion a chanmoliaeth. Os byddwch chi’n cynnau coelcerth fawr neu’n llosgi dan reolaeth, rhowch wybod I ni trwy ffonio 01268 909 408

Am fwy o wybodaeth, gweld ein tudalen Tanau mewn Gerddi a’r Gyfraith.