Llenwch y ffurflen hon ar gyfer ymholiadau, cwynion a chanmoliaeth.

 

 

Sut rydym yn ymdrin â Chwynion:

Darllenwch y ddogfen hon sy’n esbonio sut byddwn ni’n ymateb i gwynion.

 

Cwynion Mewnol a Phryderon:

Mae gan y Gwasanaeth broses fewnol er mwyn i staff godi pryderon a chwynion.

  • Dull Gweithredu Cwynion
  • Gweithdrefn Chwythu Chwiban

 

Cwynion a Phryderon Allanol:

Ar hyn o bryd mae dau ddull i staff a’r cyhoedd gwyno neu godi pryderon y tu allan i GTADC.