Os byddwch chi’n cynnau coelcerth fawr neu’n llosgi dan reolaeth, rhowch wybod I ni trwy ffonio 01268 909 408