Rydym yn gweithio’n gyson i wneud ein gwefan mor hygyrch a hawdd â phosib i bawb ei defnyddio felly nid oes gan ein gwefan ddatganiad hygyrchedd ar wahan.

Defnyddiwch Browsealoud i’ch helpu

Nod Browsealoud, sef cyfarpar y gellid ei blygio mewn, yw rhoi profiad gwell i holl ymwelwyr y safwe, gan gael gwared ar unrhyw rwystrau rhwng y cynnwys a dealltwriaeth y gynulleidfa drwy ddarllen y wybodaeth yn uchel mewn ieithoedd niferus.

Mae’r meddalwedd arloesol hon yn ychwanegu llefaru, darllen a chyfieithu, gan gynorthwyo pobl sydd â Dyslecsia, cyrhaeddiad isel o ran llythrenedd, Saesneg fel ail iaith a neu rhywfaint o nam ar y golwg.

Mae’n bosib cael y cynnwys ar ffurf Braille, CD clywedol neu fformat print mawr.

I dderbyn ein tudalennau gwefan a’n dogfennau mewn fformat gwahanol:

  1. Cysylltwch â ni gan nodi eich enw a’ch cyfeiriad e-bost
  2. Ychwanegwch URL y dudalen
  3. Nodwch y fformat rydych chi ei angen e.e Braille/CD clywedol

Gadewch adborth

Os ydych chi’n cael trafferth i ddefnyddio ein gwefan, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda er mwyn i ni ei gwellau.