Categorïau systemau
(Preswyl)

 • Categori 1 (Fel arfer annedd ddomestig (tŷ) ar gyfer teulu unigol)
 • Categori 2 (Fel arfer blociau fflatiau dros 18m)
 • Categori 3 (Fel arfer cartref preswyl)

System daenellwyr

CATEGORI 1

Anheddau unigol (tai), Tai Amlfeddiannaeth, Gwely a Brecwast, Tai Llety, Blociau fflatiau bach ≤ 18m, gydag uchafswm o arwynebedd llawr yn 2400m²

 • Cyfrifwch ar gyfer 1 neu 2 pen taenellwyr yn gweithredu
 • Ar gyfartaledd 84-100 litr/munud
 • Lle i gadw cyflenwad10 munud
 • Maint tanc 1m³ hyd at 1.5m³

 

CATEGORI 2

Blociau o fflatiau/ fflatiau > 18m, cartrefi gofal preswyl bach, llety cysgodol/gofal ychwanegol

 • Cyfrifwch ar gyfer 1 neu 2 ben taenellwr yn gweithredu
 • Ar gyfartaledd 84 – 100 litr/munud
 • Lle i gadw cyflenwad 30 munud
 • Maint tanc 3m³ hyd at 4.5m³

 

CATEGORI 3

Cartrefi gofal preswyl mawr, llety cysgodol/gofal ychwanegol a blociau o fflatiau > 18m lle mae ardaloedd cymunol hefyd yn warchodedig

 • Cyfrifwch ar gyfer hyd at 4 pen taenellwr yn gweithredu
 • Ar gyfartaledd 168 – 200 litr/munud
 • Lle i gadw cyflenwad 30 munud
 • Maint tanc 6m³ hyd at 9m³