Categori systemau
(Preswyl)

 • Categori 1 (Fel arfer eiddo preswyl (tŷ) ar gyfer un teulu)
 • Categori 2 (Fel arfer bloc o fflatiau dan 18m)
 • Categori 3 (Fel arfer cartref gofal preswyl)
 • Categori 4 (Fel arfer bloc o fflatiau 18m neu’n fwy)

System daenellu

CATEGORI 1

Eiddo preswyl unigol (tai), Eiddo Amlfeddiannaeth, Eiddo gwely a brecwast, Tai Preswyl

 • Dylid cyfrifo ar gyfer 1 neu 2 pen taenellwr yn gweithredu
 • Ar gyfartaledd 84-100 litr/munud
 • Storfa ar gyfer cyflenwad 10 munud
 • Tanc maint 1m³ i 1.5m³

 

CATEGORI 2

Blociau o fflatiau dan 18m, cartrefi preswyl bach, tai gwarchod a thai gofal ychwanegol

 • Dylid cyfrifo ar gyfer 1 neu 2 pen taenellwr yn gweithredu
 • Ar gyfartaledd 84-100 litr/munud
 • Storfa ar gyfer cyflenwad 30 munud
 • Tanc maint 3m³ i 4.5m³

 

CATEGORI 3

Tai gofal preswyl mawr, llety myfyrwyr, ystafelloedd cysgu, hosteli

 • Dylid cyfrifo ar gyfer 2 neu 4 pen taenellwr yn gweithredu
 • Ar gyfartaledd 168-200 litr/munud
 • Storfa ar gyfer cyflenwad 30 munud
 • Tanc maint 6m³ i 9m³

 

CATEGORI 4

Blociau o fflatiau 18m ac yn fwy

 • Dylid cyfrifo ar gyfer 2 neu 4 pen taenellwr yn gweithredu
 • Ar gyfartaledd 168-200 litr/munud
 • Storfa ar gyfer cyflenwad 60 munud
 • Tanc hollt maint 6m³ i 9m³ (pob tanc)