Ymladdwr Tân Ar-Alwad

Parhaol: Amrywiaeth o gontractau ar gael

Cyflog: £3,068 – £13,068

Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru. Manylion llawn yma.


Swyddog Dysgu a Datblygu

Llawn-amser: 37 awr yr wythnos

Cyflog:  £26,999- £28,785

Lleoliad: Mhencadlys Llantrisant

Dyddiad cau: 23:59yp Dydd Mercher 12 Chwefror 2020


Rheolwr Ardal

Parhaol

Cyflog: £59,565


Dyddiad cau:
23:59yp Dydd Mercher 5ed Chwefror 2020


 

Hyfforddwr Cadetiaid Tân

Rhan-amser: Amrywiaeth o gontractau ar gael

Lleoliad: Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru

Cyflog: £12.32 yr awr

Dyddiad cau:  12:00yp, Dydd Gwener 31ain Ionawr 2020

 

Cwblhewch ac anfon eich ffurflen monitro cydraddoldeb gyda’ch ffurflen gais.