Rolau gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

I gael gwybodaeth am y mathau o rolau sydd ar gael a buddion gweithio yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, edrychwch ar ein tudalen gweithio gyda ni.

Darllenwch ein datganiad preifatrwydd recriwtio.

Rhestrir yr holl swyddi gwag cyfredol isod.


Diffoddwyr Tân Ar-Alwad

Rydym hefyd yn recriwtio Diffoddwyr Tân Ar-Alwad yn nifer o ein gorsafoedd ar draws De Cymru. Gallwch ymweld ag ein Tudalen Diffoddwyr Tân Ar-Alwad ar gyfer mwy o wybodaeth neu gallwch gwblhau’r ffurflen mynegi barn ar ein Tudalen Yr Un Sgiliau, Rolau Gwahanol.

Ymgeisiwch Nawr


Cyfarwyddwr Newid Strategol a Thrawsnewid

Cyflog: £108,290 y flwyddyn

Cyfnod Penodol (12-18 mis): 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Pencadlys, Llantrisant

I wneud cais, gweler yr hysbyseb.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23.59 ddydd Gwener 8 Mawrth 2024.


Swyddog Cymorth y Llu Cynorthwyol Wrth Gefn

Cyflog: £32,076 – £33,945 (Pro Rata)

Parhaol: 16 awr yr wythnos

Lleoliad: Pencadlys, Llantrisant

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12yp ddydd Mawrth 5 Mawrth 2024.


Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Risk

Cyflog: £36,648 – £37,336

Parhaol: 1 x Llawn amser (37 awr yr wythnos)
1 x 0.8 Cyfwerth ag amser llawn (30 awr yr wythnos, pro rata)

Lleoliad: Pencadlys, Llantrisant

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12yp ddydd Iau 21 Mawrth 2024.


Iaith ddewisol ar gyfer ymgeiswyr swyddi

Mae’r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith neu’r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol.

Anogir ymgeiswyr sy’n dymuno newid eu hiaith ddewisol er mwyn cyfathrebu â ni i wneud hynny ar unrhyw adeg yn ystod y broses Recriwtio.

I fynegi eich dewis iaith, a fyddech gystal â defnyddio’r manylion isod.


Manylion cyswllt

Cyfeiriad: Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub de Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, CF72 8LX

Ffôn: 01443 232200            e-bost: personel@decymru-tan.gov.uk