Ymladdwr Tân Ar-Alwad

Parhaol: Amrywiaeth o gontractau ar gael

Cyflog: £3,068 – £13,068

Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru. Manylion llawn yma.


Hyfforddwr TGCh

Llawn-amser: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Llantrisant Headquarters

Cyflog:  £24,313 – £26,317 y flwyddyn

Dyddiad cau: 12:00yh Dydd Iau 19eg Rhagfyr 2019


Hyfforddwr Cadetiaid Tân

Rhan-amser: Amrywiaeth o gontractau ar gael

Lleoliad: Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru

Cyflog: £12.32 yr awr

Dyddiad cau:  Dydd Gwener 31ain Ionawr 2020, 12:00yp

 

Cwblhewch ac anfon eich ffurflen monitro cydraddoldeb gyda’ch ffurflen gais.