Rolau gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

I gael gwybodaeth am y mathau o rolau sydd ar gael a manteision gweithio yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, edrychwch ar ein tudalen gweithio gyda ni.

Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd Recriwtio.

Rhestrir yr holl swyddi gwag presennol isod.


Diffoddwyr Tân Ar Alwad

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Diffoddwyr Tân Ar Alwad mewn nifer o orsafoedd ar draws De Cymru. Gallwch ymweld â’n Tudalen Diffoddwyr Tân Ar Alwad am ragor o wybodaeth.

Ymgeisiwch Nawr

Gweithredwr Rheoli Brys 999

Lleoliad: Pencadlys Heddlu De Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr.

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024.


System Dyletswydd Llawn Amser – Rheolwr Gorsaf (A)

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Llun 15 Gorffennaf 2024.


System Dyletswydd Llawn Amser – Rheolwr Grwp (A)

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Llun 15 Gorffennaf 2024.


System Dyletswydd Llawn Amser – Rheolwr Grwp (B)

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Llun 15 Gorffennaf 2024.


Trydanwr Cerbydau

Cyflog: £32,076 – £33,945

Parhaol: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Pencadlys, Llantrisant

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Mawrth 2 Gorffennaf 2024.


Hyfforddwr Hyfforddi Gyrwyr

Cyflog: £34,834 – £35,745 (Pro-rata)

Parhaol: 18.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Canolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio..

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Mercher 3 Gorffennaf 2024.


Rheolwr Iechyd, Diogelwch a Lles

Cyflog: £46,464 – £47,420

Parhaol: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Pencadlys, Llantrisant

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Gwener 3 Gorffennaf 2024.


Cynorthwyydd Gweinyddol

Cyflog: £23,500 – £23,893 (Pro-rata)

Cyfnod penodol: 10 awr yr wythnos

Lleoliad: Gorsaf Dân Porthcawl

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Iau Gorffennaf 2024.


Cynorthwyydd Gweinyddol

Cyflog: £23,500 – £23,893 (Pro-rata)

Cyfnod penodol: 10 awr yr wythnos

Lleoliad: Gorsaf Dân Llanilltud Fawr

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Iau Gorffennaf 2024.


Rheolwr AD Gwasanaethau Pobl

Cyflog: £46,464 – £47,420

Cyfnod Penodol: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Pencadlys, Llantrisant

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024.


Ymgynghorydd Gwasanaethau Pobl

Cyflog: £ 30,296 – £ 33,945

1 x, parhaol ac 1 x cyfnod penodol: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Pencadlys, Llantrisant

I wneud cais naill ai cofrestrwch neu fewngofnodi i’n system e-Recriwtio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024.


Dewis iaith ymgeiswyr am swyddi

Mae’r holl ddogfennaeth ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg ac rydym yn croesawu gohebiaeth yn y naill iaith neu’r llall. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol.

Anogir ymgeiswyr sy’n dymuno newid eu dewis iaith ar gyfer cyfathrebu â ni i wneud hynny ar unrhyw adeg yn ystod y broses Recriwtio.

I fynegi eich dewis iaith defnyddiwch y manylion isod.


Manylion cyswllt

Cyfeiriad: Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, CF72 8LX.

Ffôn: 01443 232200         E-bost: personnel@southwales-fire.gov.uk