Ymladdwr Tân Ar-Alwad

Parhaol: Amrywiaeth o gontractau ar gael

Cyflog: £3,068 – £13,068

Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru. Manylion llawn yma.


Hyfforddwr Gyrru

Rhan-amser: 18.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Canolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd, Heol yr Eglwys, Hen Laneirwg, Caerdydd, CF3 6YA

Cyflog: Pro rata Gradd Llawn Amser 7 £22021 i Radd 9 £28785

Dyddiad cau: 12yp Dydd Gwener Ebrill 10, 2020

Cwblhewch ac anfon eich ffurflen monitro cydraddoldeb gyda’ch ffurflen gais.