Rolau gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

I gael gwybodaeth am y mathau o rolau sydd ar gael a buddion gweithio yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, edrychwch ar ein tudalen gweithio gyda ni.

Darllenwch ein datganiad preifatrwydd recriwtio.

Rhestrir yr holl swyddi gwag cyfredol isod.


Diffoddwyr Tân Ar-Alwad

Rydym hefyd yn recriwtio Diffoddwyr Tân Ar-Alwad yn nifer o ein gorsafoedd ar draws De Cymru. Gallwch ymweld ag ein Tudalen Diffoddwyr Tân Ar-Alwad ar gyfer mwy o wybodaeth neu gallwch gwblhau’r ffurflen mynegi barn ar ein Tudalen Yr Un Sgiliau, Rolau Gwahanol.


Rheolwr Diolgelwch yn y Cartref

Parhaol: 37 awr yr wythnos

Cyflog: £34,723 – £35,411

Lleoliad: Pencadlys, Llantrisant

Ymgeisiwch Nawr

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12yp dydd Gwener 13 Hydref 2023.


Cynorthwyydd Gweinyddol AD – Rheoli Presenoldeb

Parhaol28 awr yr wythnos

Cyflog: £21,575– to £21,968 y flwyddyn (Pro Rata)

Lleoliad: Pencadlys, Llantrisant

Ymgeisiwch Nawr

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12yp dydd Mercher 27 Medi 2023.


Swyddog Cyfathrebiadau, Atynnu ac Ymgysylltu

Parhaol37 awr yr wythnos

Cyflog: £25,878 – £26,845

Lleoliad: Pencadlys, Llantrisant

Ymgeisiwch Nawr

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12yp dydd Mercher 27 Medi 2023.


Iaith ddewisol ar gyfer ymgeiswyr swyddi

Mae’r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith neu’r llall. Ni chaiff ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol.

Anogir ymgeiswyr sy’n dymuno newid eu hiaith ddewisol er mwyn cyfathrebu â ni i wneud hynny ar unrhyw adeg yn ystod y broses Recriwtio.

I fynegi eich dewis iaith, a fyddech gystal â defnyddio’r manylion isod.


Manylion cyswllt

Cyfeiriad: Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub de Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, CF72 8LX

Ffôn: 01443 232200            e-bost: personel@decymru-tan.gov.uk