Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eisiau recriwtio unigolion o amrywiaeth o gefndiroedd, â sgiliau a galluoedd amrywiol, sy’n cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Disgwylir i wirfoddolwyr weithio ochr yn ochr â’n timau arbenigol i gyflwyno negeseuon allweddol y Gwasanaeth. Mae’n brofiad boddhaus, gan gynnig y cyfle i gwrdd â phobl newydd ac ymgymryd â heriau newydd. Bydd y wybodaeth y gallwch chi roi i’r gymuned leol yn well ac yn ychwanegu at rôl y Gwasanaeth mewn cwrdd ag anghenion ein cymunedau. Rydych chi’n gallu helpu gwneud De Cymru yn ddiogelach i bawb.

Y cyfan rydym yn gofyn gennych yw eich bod ar gael am o leiafswm awgrymedig o 8 awr y mis, ac yn fodlon cynorthwyo am o leiaf 6 mis. Bydd y mwyafrif o gyfleoedd gwirfoddoli’n digwydd tu allan i oriau gwaith cyffredin, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, â rhywfaint yn digwydd fin nos ac ar benwythnosau. Bydd hyn yn newid fel bydd y cynllun yn mynd yn ei flaen a bydd mwy o gyfleoedd yn codi.

I ganfod mwy am rolau gwirfoddoli, cliciwch ar y cyfleoedd rôl isod:

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni ar y canlynol neu i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod:

E-bost: gwirfoddolwr@decymru-tan.gov.uk

Ffôn: 01443 232087

Gwnewch gais ar-lein i ddod yn Wirfoddolwr.

Mewngofnodi Gwirfoddolwr

  • Dim ond gwirfoddolwyr Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru sy’n weladwy’r wybodaeth yma

 

Datganiad Preifatrwydd Recriwtio