Mae Ymladdwyr Tân Ystafell Reoli yn chwarae rhan weithredol wrth ddod â digwyddiadau i ben yn llwyddiannus, wrth ddefnyddio technegau trafod galwadau arbenigol. Ydych chi’n gallu prosesu gwybodaeth, blaenoriaethu tasgau ac adnabod y rhai sydd angen eu gwneud yn gyntaf?

Mae rôl y Gwasanaeth Tân wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae rôl Ymladdwyr Tân Ystafell Reoli wedi addasu i adlewyrchu’r gofynion newydd y mae Gwasanaeth Tân ac Achub modern yn eu hwynebu.

Nid yw Staff Rheoli Tân Staff yn ateb galwadau brys a chyrchu cyfarpar tân yn unig, mewn cael canlyniadau llwyddiannus i ddigwyddiadau drwy ddefnyddio technegau trin galwadau arbenigol. Rhaid bod Staff yr Ystafell Reoli Tân fod yn barod i roi cyngor achub bywydau i alwyr, cyfleu gwybodaeth a negeseuon hanfodol, ymateb i geisiadau’r Swyddog â Gofal digwyddiad, ymgysylltu â gwasanaethau a sefydliadau argyfwng eraill ac olrhain argaeledd adnoddau argyfwng. Bydd tasgau eraill yn cynnwys gwaith gweinyddol arferol.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a hysbysebir manylion yr holl ymgyrchoedd recriwtio ar y dudalen hon.

Mae gwybodaeth am fuddion i weithwyr yma.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r tîm recriwtio ar 01443 232200 neu cysylltwch a ni

Datganiad Preifatrwydd Staff Rheoli Tân