Datganiad Preifatrwydd

Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn cyfeirio at sut mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn defnyddio eich data personol mewn perthynas â recriwtio, yn enwedig sut mae eich ffurflen gais ar gyfer cyflogaeth yn cael ei phrosesu gan y gwasanaeth.

Darllenwch ein datganiad preifatrwydd recriwtio.

Telerau ac Amodau a Chanllawiau Ymgeisydd

Mae’n bwysig bod ymgeiswyr yn darllen ac yn deall y dogfennau atodedig i gefnogi llenwi’r ffurflen gais.

Darllenwch ein telerau, amodau a chanllawiau hefyd.

Manylion cyswllt

Cyfeiriad: Y Tîm Recriwtio ac Adnoddau, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub de Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, CF72 8LX

Ffôn: 01443 232200

e-bost: personnel@southwales-fire.gov.uk