Ymladdwyr Tân Swyddog Cynorthwyol Wrth Gefn

Swyddog Cynorthwyol Wrth Gefn

Mae’r Llu Cynorthwyol Wrth Gefn yn darparu’r gweithredu argyfwng hwn ar adegau pan fydd nifer y staff wedi’i leihau’n sylweddol. Gall hyn gael ei roi ar waith dan amgylchiadau epidemig ffliw neu weithredu diwydiannol.

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ddyletswydd statudol i ddarparu gwasanaeth Tân ac Achub brys i gymunedau De Cymru.

Mae gan y Gwasanaeth ddyletswydd statudol i ddarparu darpariaeth tân ac achub mewn argyfwng i gymunedau De Cymru. Mae ein cynlluniau Rheoli Parhad Busnes yn ystyried achlysuron, fel pandemig ffliw a gweithredu diwydiannol, pan fydd gan y Gwasanaeth botensial i weld gostyngiad sylweddol mewn nifer y staff. Mae ein cynlluniau cyfredol wedi arwain at greu rôl Swyddog Cynorthwyol Wrth Gefn, sy’n darparu’r cydnerthedd hwn.

Bydd y cyflog am “Gytundeb Hydwythedd” yn ymestyn rhwng £2000 a £3250, yn dibynnu ar gronfeydd sgiliau a bydd yn cynnwys cymal dim gweithredu’n ddiwydiannol. Mae’r cytundeb hwn hefyd yn cynnwys ymrwymiad i fod ynghlwm â hyfforddiant chwarterol y Llu Cynorthwyol Wrth Gefn a’r ymarferion blynyddol.

Mae gwybodaeth am fuddion i weithwyr yma.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r tîm recriwtio ar 01443 232200 neu cysylltwch a ni

Datganiad Preifatrwydd Recriwtio