Rydyn ni nawr yn recriwtio Ymladdwr Tân Ar-alwad!

Mae Ymladdwyr Tân Ar Alwad yn rhan anhepgor o’r Gwasanaethau Tân ac Achub. Maent yn darparu gwasanaeth effeithlon, effeithiol gan weithredu ar frys o fewn mwy na 90% o’r DU.

Yn Ne Cymru, mae bron hanner o’n gweithlu gweithredol yn Ymladdwyr Tân Ar Alwad a leolir fel arfer o fewn cymunedau gwledig, mewn trefi bach a phentrefi.

Yn debyg i’r Ymladdwyr Tân System Ddyletswydd Gyflawn, mae Ymladdwyr Tân Ar Alwad yn ymateb i danau a Galwadau Gwasanaeth Arbennig e.e. gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, argyfyngau cemegol, ac argyfyngau naturiol eraill. Mae hefyd gofyn iddynt hysbysu ac addysgu eu cymunedau lleol a chynnal ymweliadau Diogelwch a Lles mewn cartrefi pobl.

Mae Ymladdwyr Tân Ar Alwad yn gweithio yn ôl System Ddyletswydd Ar Alwad a rhaid iddynt fyw neu weithio o fewn y gymuned Leol. Maent yn hanu o bob cefndir. Yn eu plith mae adeiladwyr, ymgynghorwyr, rhieni sy’n aros gartref, gweinyddwyr, gweithwyr ffatri, gofalwyr, myfyrwyr neu bobl sy’n ddi-waith ar hyn o bryd. Y rhain yw’r bobl sy’n gallu rhoi o’u hamser i gynorthwyo’r Gwasanaethau Tân ac Achub gan ennill cyflog yr un pryd.

Mae’r holl Ymladdwyr Tân Ar Alwad â ‘rhybuddiwr’ bob amser tra eu bod ar ddyletswydd, fel bod modd iddynt ymateb i’w Gorsafoedd pan fydd angen, o fewn amser penodol o gael galwad. Gallant ymateb i alwadau brys o’u cartrefi yn ystod oriau hamdden neu, mewn rhai achosion, o’u gweithle os bydd eu cyflogwr yn caniatáu.

Gofynnir i bob Ymladdwyr Tân Ar Alwad ymroi i nifer penodol o oriau gweithredu a mynychu sesiwn hyfforddiant fin nos bob wythnos (sef noson ymarfer).

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a hysbysebir manylion pob ymgyrch recriwtio ar y dudalen hon.

Rhaid i ymgeiswyr fod o leiaf 17 a 6 mis oed ar ddyddiad y cais ac o leiaf 18 oed ar ddiwrnod cyntaf y Cwrs Hyfforddi Ymladdwyr Tân i fod yn gymwys.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Ymladdwyr Tân Ar-Alwad yn y gorsafoedd isod. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn pobl sy’n gallu ymroi oriau rhwng 9yb a 5yp, rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener.

Gorsafoedd ar alwad yn recriwtio

 • Abercarn
 • Llanilltud Fawr
 • Y Bont-faen
 • Bro Ogwr
 • Pontycymer
 • Cil-y-coed
 • Gilfach Goch
 • Abertilery
 • Mynydd Cynffig
 • Rhisga
 • Rhymney

Gwybodaeth am Gais Ar Alwad

 

Gellir anfon ffurflenni cais wedi’u llenwi at Recriwtio, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Pencadlys Llantrisant, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, RCT, CF72 8LX neu eu hanfon trwy e-bost at recruitment@southwales-fire.gov.uk

 

Profion Dethol Corfforol ac Ymarferol I Ymladdwyr Tân

Diddordeb?

Darllenwch y wybodaeth ymgeisio uchod a’i chwblhau ac anfonwch y ffurflen gais atom.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, gallwch hefyd:

 1. Ewch i wefan UK On-Call lle gallwch ddarllen a gweld mwy, a chofrestru’ch diddordeb
 2. Mynychu un o’n nosweithiau drilio, i ofyn mwy i’n diffoddwyr tân am y rôl. Gweld ein map nos dril. Sylwch. Oherwydd yr amodau presennol, mae nosweithiau drilio ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd. Darllenwch fwy yma

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r tîm recriwtio ar 01443 232200.