Rydyn ni nawr yn recriwtio Ymladdwr Tân Ar-alwad!

Mae Ymladdwyr Tân Ar Alwad yn rhan anhepgor o’r Gwasanaethau Tân ac Achub. Maent yn darparu gwasanaeth effeithlon, effeithiol gan weithredu ar frys o fewn mwy na 90% o’r DU.

Yn Ne Cymru, mae bron hanner o’n gweithlu gweithredol yn Ymladdwyr Tân Ar Alwad a leolir fel arfer o fewn cymunedau gwledig, mewn trefi bach a phentrefi.

Yn debyg i’r Ymladdwyr Tân System Ddyletswydd Gyflawn, mae Ymladdwyr Tân Ar Alwad yn ymateb i danau a Galwadau Gwasanaeth Arbennig e.e. gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, argyfyngau cemegol, ac argyfyngau naturiol eraill. Mae hefyd gofyn iddynt hysbysu ac addysgu eu cymunedau lleol a chynnal ymweliadau Diogelwch a Lles mewn cartrefi pobl.

Mae Ymladdwyr Tân Ar Alwad yn gweithio yn ôl System Ddyletswydd Ar Alwad a rhaid iddynt fyw neu weithio o fewn y gymuned Leol. Maent yn hanu o bob cefndir. Yn eu plith mae adeiladwyr, ymgynghorwyr, rhieni sy’n aros gartref, gweinyddwyr, gweithwyr ffatri, gofalwyr, myfyrwyr neu bobl sy’n ddi-waith ar hyn o bryd. Y rhain yw’r bobl sy’n gallu rhoi o’u hamser i gynorthwyo’r Gwasanaethau Tân ac Achub gan ennill cyflog yr un pryd.

Mae’r holl Ymladdwyr Tân Ar Alwad â ‘rhybuddiwr’ bob amser tra eu bod ar ddyletswydd, fel bod modd iddynt ymateb i’w Gorsafoedd pan fydd angen, o fewn amser penodol o gael galwad. Gallant ymateb i alwadau brys o’u cartrefi yn ystod oriau hamdden neu, mewn rhai achosion, o’u gweithle os bydd eu cyflogwr yn caniatáu.

Gofynnir i bob Ymladdwyr Tân Ar Alwad ymroi i nifer penodol o oriau gweithredu a mynychu sesiwn hyfforddiant fin nos bob wythnos (sef noson ymarfer).

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a hysbysebir manylion pob ymgyrch recriwtio ar y dudalen hon.

Rhaid i ymgeiswyr fod o leiaf 17 a 6 mis oed ar ddyddiad y cais ac o leiaf 18 oed ar ddiwrnod cyntaf y Cwrs Hyfforddi Ymladdwyr Tân i fod yn gymwys.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Ymladdwyr Tân Ar-Alwad yn y gorsafoedd isod. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn pobl sy’n gallu ymroi oriau rhwng 9yb a 5yp, rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener.

Gorsafoedd ar alwad yn recriwtio

 • Abercarn
 • Abercynon
 • Abersychan
 • Abertillery
 • Barri
 • Blaenavon
 • Brynmawr
 • Caerffilli
 • Caldicot
 • Chepstow
 • Y Bontfaen
 • Ferndale
 • Gilfach Goch
 • Hirwaun
 • Llanilltud Fawr
 • Mynydd Cynffig
 • Bro Ogwr
 • Pontyclun
 • Pontycymer
 • Pontypridd
 • Rhymney
 • Risca
 • Treorci
 • Brynbuga

Gwybodaeth am Gais Ar Alwad

Profion Dethol Corfforol ac Ymarferol I Ymladdwyr Tân

Diddordeb?

Darllenwch y wybodaeth ymgeisio uchod a’i chwblhau ac anfonwch y ffurflen gais atom.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, gallwch hefyd:

 1. Ewch i wefan UK On-Call lle gallwch ddarllen a gweld mwy, a chofrestru’ch diddordeb
 2. Mynychu un o’n nosweithiau drilio, i ofyn mwy i’n diffoddwyr tân am y rôl. Gweld ein map nos dril. Sylwch. Oherwydd yr amodau presennol, mae nosweithiau drilio ar gau i’r cyhoedd ar hyn o bryd. Darllenwch fwy yma

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r tîm recriwtio ar 01443 232200.