Y Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol

Mae’r TAG yn cynnwys:

 

Stuart Millington – Prif Swyddog Tân Interim

Fel Prif Swyddog Tân Interim mae Stuart yn gyfrifol am arweinyddiaeth strategol yr holl staff a chydlynu’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn gyffredinol. Mae Stuart hefyd yn Bennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig.

 

Dean Loader – Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Dros Dro – Cyfarwyddwr Cyflenwi Gwasanaethau

Mae Dean yn gyfrifol am:

 • Gweithrediadau
 • Rheoli Risg Gweithredol
 • Rheoli Tân

 

Brian Thompson – Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Dros Dro – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Technegol

Mae Brian yn gyfrifol am:

 • Fflyd a Pheirianneg
 • Lleihau Risg
 • Hyfforddiant
 • TGCh

 

Geraint Thomas – Prif Swyddog Cynorthwyol – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Mae Geraint yn gyfrifol am:

 • Y Wasg a Chyfathrebiadau
 • Cynllunio Perfformiad
 • Llywodraethu Gwybodaeth
 • Eiddo
 • Cymorth Busnes
 • Chyllid a Chaffael
 • Swyddog Monitro Cyfreithiol ac Yswiriant
 • SIRO, SRO a Swyddog Priodol

 

Alison Reed – Prif Swyddog Cynorthwyol – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Pobl

Mae Alison yn gyfrifol am:

 • Adnoddau Dynol
 • Iechyd Galwedigaethol
 • Yr Iaith Gymraeg
 • Chydraddoldeb ac Amrywiaeth

 

Chris Barton – Trysorydd

Chris yw’r Swyddog Cyllid cyfrifol.

 

Dolenni Defnyddiol: