Datganiad o fwriad strategol o’r ffordd y byddwn yn cyflawni dyletswyddau statudol a moesol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yw Polisi Corfforaethol. Dyma’r ‘pam?’ a ‘beth?’  yr ydym yn ei wneud.

Mae gennym deg Polisi Corfforaethol sy’n ffurfio bwa dros holl ddarpariaeth ein gwasanaeth a’r gweithgareddau cynhaliol. Maent yn ymagweddu at y modd y cyflawnwn ein busnes parhaol a’r cynllun i wella.