Adroddiad Monitro Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg 1af o Ebrill 2022 – yr 31ain o Fawrth 2023

Darllenwch ein Adroddiad Monitro Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg.

Mae’r Gwasanaeth wedi cyhoeddi ei Adroddiad Monitro Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg ar gyfer y cyfnod o’r 1af o Ebrill 2022 – yr 31ain o Fawrth 2023.

Gellir gweld adroddiadau monitro blaenorol isod (neu trwy ein tudalen Safonau Iaith Gymraeg)