Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru. Dyma giplun o’r ystadegau ar gyfer 19/20.

Yn ystod 2019/20 mynychom 16,866 digwyddiad

Ystadegau Perfformiad

Cynhaliwyd 991 o ymweliadau ysgol gan ein criwiau

ar gyfer sgyrsiau diogelwch addysgol i Gyfnod Allweddol 1 i 4

Cyflwynom 15,814

Gwiriad Diogelwch Tân yn y Cartref

Derbyniom 346 o alwadau ffug . . .

Gan arwain i’n peiriannau droi allan 227 o  weithiau heb fod angen diangen

Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru – ewch i Stats Wales neu lawr lwythwch fwletin ystadegol o’r enw Ystadegau Tân ac Achub.