Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru. Dyma giplun o’r ystadegau ar gyfer 17/18.

Yn ystod 2017/18 mynychom 17,237 digwyddiad

Ystadegau Perfformiad

Cynhaliwyd 977 o ymweliadau ysgol gan ein criwiau

for educational safety talks to Key Stage 1 to 4

Cyflwynom 17,174

Gwiriad Diogelwch Tân yn y Cartref

Derbyniom 582 o alwadau ffug . . .

Gan arwain i’n peiriannau droi allan 249 o  weithiau heb fod angen diangen

Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru – ewch i Stats Wales neu lawr lwythwch fwletin ystadegol o’r enw Ystadegau Tân ac Achub  2017-18.