Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru. Dyma giplun o’r ystadegau ar gyfer 18/19.

Yn ystod 2018/19 mynychom 17,919 digwyddiad

Ystadegau Perfformiad

Cynhaliwyd 921 o ymweliadau ysgol gan ein criwiau

for educational safety talks to Key Stage 1 to 4

Cyflwynom 16,987

Gwiriad Diogelwch Tân yn y Cartref

Derbyniom 505 o alwadau ffug . . .

Gan arwain i’n peiriannau droi allan 231 o  weithiau heb fod angen diangen

Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru – ewch i Stats Wales neu lawr lwythwch fwletin ystadegol o’r enw Ystadegau Tân ac Achub  2018-19.