Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru. Dyma giplun o’r ystadegau ar gyfer 21/22.

Yn ystod 2021/22 mynychom 17,502 digwyddiad

Ystadegau Perfformiad

Cynhaliwyd 1083 o ymweliadau ysgol gan ein criwiau

ar gyfer sgyrsiau diogelwch addysgol i Gyfnod Allweddol 1 i 4

Cyflwynom 8121

Gwiriad Diogelwch Tân yn y Cartref

Derbyniom 403 o alwadau ffug . . .

Gan arwain i’n peiriannau droi allan 282 o  weithiau heb fod angen diangen

Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru – ewch i Stats Wales neu lawr lwythwch fwletin ystadegol o’r enw Ystadegau Tân ac Achub.

Roedd Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref yn cynnwys y gwiriadau wedi’u haddasu.