Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru. Dyma giplun o’r ystadegau ar gyfer 20/21.

Yn ystod 2020/21 mynychom 16,700 digwyddiad

Ystadegau Perfformiad

Cynhaliwyd 74* o ymweliadau ysgol gan ein criwiau

ar gyfer sgyrsiau diogelwch addysgol i Gyfnod Allweddol 1 i 4

Cyflwynom 6,553*

Gwiriad Diogelwch Tân yn y Cartref

Derbyniom 302 o alwadau ffug . . .

Gan arwain i’n peiriannau droi allan 211 o  weithiau heb fod angen diangen

Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru – ewch i Stats Wales neu lawr lwythwch fwletin ystadegol o’r enw Ystadegau Tân ac Achub.

*Sylwch fod ymweliadau ysgolion a chartrefi yn gyfyngedig yn ystod 2020/2021 oherwydd effaith Covid-19. Roedd Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref yn cynnwys y gwiriadau wedi’u haddasu.