Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru. Dyma giplun o’r ystadegau ar gyfer 22/23.

Yn ystod 2022/23 mynychom 18,704 digwyddiad

Ystadegau Perfformiad

Cynhaliwyd 995 o ymweliadau ysgol gan ein criwiau

ar gyfer sgyrsiau diogelwch addysgol i Gyfnod Allweddol 1 i 4

Cyflwynom 12,308

Gwiriad Diogelwch Tân yn y Cartref

Derbyniom 479 o alwadau ffug . . .

Gan arwain i’n peiriannau droi allan 333 o  weithiau heb fod angen diangen

Bob blwyddyn cyhoeddir ein hystadegau perfformio gan Lywodraeth Cymru – ewch i Stats Wales neu lawr lwythwch fwletin ystadegol o’r enw Ystadegau Tân ac Achub.

Roedd Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref yn cynnwys y gwiriadau wedi’u haddasu.