Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (“y Gwasanaeth”), rydym yn cydnabod mai ein gweithwyr yw ein hased pwysicaf, ac er gwaethaf y rôlau, sy’n amrywio o rai Gweithredol a Rheoli Tanau i staff Corfforaethol ac Asiantaeth, gwyddom fod pob gweithiwr yn gwneud cyfraniad enfawr bob dydd i’n cynorthwyo wrth ddiogelu cymunedau De Cymru.  

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (“y Gwasanaeth”), rydym yn cydnabod mai ein gweithwyr yw ein hased pwysicaf, ac er gwaethaf y rôlau, sy’n amrywio o rai Gweithredol a Rheoli Tanau i staff Corfforaethol ac Asiantaeth, gwyddom fod pob gweithiwr yn gwneud cyfraniad enfawr bob dydd i’n cynorthwyo wrth ddiogelu cymunedau De Cymru.

Yn ogystal â chydnabod pwysigrwydd y swyddogaethau amrywiol ar draws ein sefydliad, credwn yn gryf yng ngwerth gweithlu amrywiol a chynhwysol. Cydnabyddwn fod pawb yn wahanol a hoffem ddathlu’r gwahaniaethau hynny drwy sicrhau bod gan bob ymgeisydd yn y dyfodol yr wybodaeth sydd ei hangen i’w cefnogi wrth ystyried ein Gwasanaeth ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol

Mae’r straeon staff isod yn cael eu cyflwyno i chi gan gymysgedd amrywiol o weithwyr presennol gan ystyried eu cydweithwyr yn y dyfodol. Datblygwyd y straeon i arddangos y gyrfaoedd amrywiol o fewn y Gwasanaeth, i roi rhywfaint o naratif personol yn ymwneud â phrofiadau personol ein gweithiwr ac i roi cyngor a gwybodaeth sy’n benodol i’r cymunedau amrywiol a bywiog ledled ein rhanbarth.

Menywod yn y Gwasnaeth

Cymunedau Duon, Asiaidd ac Ethnig yn y Gwasanaeth

Cymunedau LHD yn y Gwasanaeth

Dynion yn y Gwasanaeth

Siaradwyr Cymraeg yn y Gwasanaeth