Swyddog Hydwythedd a Chynllunio (Dros Dro)

Dros dro hyd at yr 8fed o Fawrth 2019
(Neu hyd at ddychwelyd deiliad y swydd)
37 awr yr wythnos
Gradd 9 – Cyflog: £26,470 – £28,221 y flwyddyn
(Sylwer os gwelwch yn dda bod pob cyflog yn ddibynnol ar werthusiad swydd)
Dyddiad cau: 23/11/2018

Gweler y dogfennau perthnasol isod:


Pennaeth Cymorth Corfforaethol

Parhaol
37 awr yw wythnos
(Bydd rhywfaint o oriau anghymdeithasol ac oriau tu allan o’r wythnos waith sefydlog yn ofynnol)
Cyflog: £52,241 yn ogystal â defnydd Car Les y Gwasanaeth
(Sylwer os gwelwch yn dda bod pob cyflog yn ddibynnol ar werthusiad swydd)
Dyddiad cau: 27/11/2018

Gweler y dogfennau perthnasol isod:

Gweler yr hysbyseb am fanylion ar sut i ymgeisio.


Pennaeth Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu

Parhaol
37 awr yr wythnos
(Bydd rhywfaint o oriau anghymdeithasol ac oriau tu allan o’r wythnos waith sefydlog yn ofynnol)
Cyflog: £52,241 yn ogystal â defnydd Car Les y Gwasanaeth
(Sylwer os gwelwch yn dda bod pob cyflog yn ddibynnol ar werthusiad swydd)
Dyddiad cau: 27/11/2018

Gweler y dogfennau perthnasol isod:

Gweler yr hysbyseb am fanylion ar sut i ymgeisio.


Datganiad Preifatrwydd Recriwtio