Ymladdwr Tân Ar-Alwad

Parhaol
Amrywiaeth o gontractau ar gael
Cyflog: 
£3,068 – £13,068

Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru. Manylion llawn yma.


Cynorthwyydd Cynnal a Chadw Adeiladau

37 awr yr wythnos

Parhaol

Cyflog: £24,313-£26,317

Dyddiad Cau: 5yp 24/07/19

 


Hyfforddwr Cadetiaid Tân (Gweithredol)

Amrywiaeth o gontractau ar gael
Cyflog: £12.08 yr awr

Dyddiad Cau: 31/07/19 am ganol dydd


Hyfforddwr Cadetiaid Tân (Anweithredol)

Amrywiaeth o gontractau ar gael
Cyflog: £12.08 yr awr

Dyddiad Cau: 31/07/19 am ganol dydd