Ymladdwr Tân Ar-Alwad

Parhaol
Amrywiaeth o gontractau ar gael
Cyflog: 
£3,068 – £13,068

Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru. Manylion llawn yma.


Cyfleoedd Trosglwyddo i Ymladdwyr Tân Llawn Amser Allanol

Mae swyddi gwag wedi codi o fewn Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar gyfer cyfleoedd trosglwyddo i Ymladdwyr Tân llawn Amser allanol.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n credu yng ngwir werth gweithlu amrywiol ac rydym yn dymuno annog yn rhagweithiol ymgeiswyr o bob sector cymdeithas i ymgeisio. Croesawn felly geisiadau gan grwpiau a dangynrychiolir megis menywod, pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a phobl lesbiad, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a’r rhai â rhywedd amhenodol.

Gwahoddir ceisiadau Ymladdwyr Tân ac Achub Cymwys a gyflogir ar hyn o bryd gan Wasanaeth Tân ac Achub yn y DU.

Dyddiad cau: 22/05/2019 am 12:00 ganol dydd


Swyddog Dysgu a Datblygu (Sgiliau Cyffredinol a Chynhwysiad)

Parhaol
37 Awr yr wythnos
Cyflog: £26,999- £28,785 y flwyddyn
Dyddiad cau: 30/05/2019 am 12:00 ganol dydd


Datganiad Preifatrwydd Recriwtio