Ymladdwr Tân Ar-Alwad

Parhaol
Amrywiaeth o gontractau ar gael
Cyflog: 
£3,068 – £13,068

Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru. Manylion llawn yma.

 


Cynorthwyydd Ystadegau A Risg (Swydd Dros Dro)

(9-12 Mis ar gyfer Cyfnod Mamolaeth)

37 awr yr wythnos

Cyflog: £20,344 – £21,589 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/08/19 am ganol dydd


Cynorthwyydd Ystadegau A Risg (Parhaol)

37 awr yr wythnos

Cyflog: £20,344 – £21,589 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/08/19 am ganol dydd

 


Cynorthwyydd Gweinyddol (Adran Hyfforddi a Datblygu)

37 awr yr wythnos

Parhaol

Cyflog: £19,554- £19,945 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/08/19 am ganol dydd


Prentis Technegydd LGV

Cyfnod Penodol o 4 blynedd, Medi 2019 – ddiwedd Awst 2023

Cyflog: £198.25 – £288.36 bob wythnos 

Dyddiad Cau: 02/09/19 am ganol dydd