Ymladdwr Tân Ar-Alwad

Parhaol
Amrywiaeth o gontractau ar gael
Cyflog: 
£3,068 – £13,068

Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru. Manylion llawn yma.


Arweinydd Cyfathrebiadau, Atynnu ac Ymgysylltu

Parhaol
37 Awr yr wythnos

Gradd 11 – Cyflog£30,756 – £31,401 y flwyddyn
(A fyddech gystal â nodi fod pob cyflog yn amodol ar werthusiad swydd)

Dyddiad cau:
canol ddydd ar 18/02/2019

Rhif y swydd: 502946


Prif Swyddog Cyfathrebiadau Digidol

Parhaol
37 Awr yr wythnos

Gradd 11 – Cyflog£30,756 – £31,401 y flwyddyn
(A fyddech gystal â nodi fod pob cyflog yn amodol ar werthusiad swydd)

Dyddiad cau: canol ddydd ar 19/02/2019

Rhif y swydd: 502945


Swyddog Datrys

Parhaol
37 Awr yr wythnos
Gradd 11 – Cyflog: 
£30,756 – £31,401 y flwyddyn
(A fyddech gystal â nodi fod pob cyflog yn amodol ar werthusiad swydd)

Dyddiad cau: canol ddydd ar 20/02/2019

Rhif y swydd: NU073


Swyddog Ystadegol a Dadansoddi Risg X3

Parhaol
37 Awr yr wythnos
Gradd 11 – Cyflog: £30,756 – £31,401 y flwyddyn
(A fyddech gystal â nodi fod pob cyflog yn amodol ar werthusiad swydd)

Dyddiad cau: canol ddydd ar 22/02/2019

Rhif y swydd: NU198


Datganiad Preifatrwydd Recriwtio