Diffoddwyr Tân Ddyletwydd Gyfan

Parhaol
Cyflog: £23,366, Datblygu £24,339, Cymwys £31,144

Manylion llawn yma 

 


Ymladdwr Tân Ar-Alwad

Parhaol
Amrywiaeth o gontractau ar gael
Cyflog: 
£3,068 – £13,068

Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru. Manylion llawn yma.


Cynorthwyydd Cyfathrebiadau

Parhaol
Cyflog: 
Gradd 4 £18,795 – £19,171
30 awr yr wythnos (gweithio hyblyg)
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12:00, canol dydd, yr 16eg o Hydref 2019


Cyllid A Chaffael Cynorthwyydd Cyfrifyddu

Parhaol
Cyflog: 
Gradd 7 £22,021 – £23,836
21 awr yr wythnos 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12:00, canol dydd, yr 11eg o Dachwedd 2019

 


Cynorthwyydd Gweinyddol / Derbynnydd

Parhaol
Cyflog: 
Gradd 4 £18,795 – £19,171
30 awr yr wythnos 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12:00, canol dydd, 30/10/19