Ymladdwr Tân Ar-Alwad

Parhaol
Amrywiaeth o gontractau ar gael
Cyflog: 
£3,068 – £13,068

Recriwtio yn nifer o’n Gorsafoedd ar draws De Cymru. Manylion llawn yma.


Uwch Beiriannydd Cymwysiadau TGCh

Parhaol
37 awr yr wythnos
Cyflog: £29,055 – £29,909
(Sylwer os gwelwch yn dda bod pob cyflog yn ddibynnol ar werthusiad swydd)
Dyddiad cau: 25ain o Fawrth am 12:00 hanner dydd

Hysbyseb
Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person
Canllawiau Cais
Ffurflen Cais


Uwch Beiriannydd Cyfathrebiadau TGCh

Parhaol
37 awr yr wythnos
Cyflog: £29,055 – £29,909
(Sylwer os gwelwch yn dda bod pob cyflog yn ddibynnol ar werthusiad swydd)
Dyddiad cau: 25ain o Fawrth am 12:00 hanner dydd

Hysbyseb
Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person
Canllawiau Cais
Ffurflen Cais


Uwch Beiriannydd Isadeiledd TGCh

Parhaol
37 awr yr wythnos
Cyflog: £29,055 – £29,909
(Sylwer os gwelwch yn dda bod pob cyflog yn ddibynnol ar werthusiad swydd)
Dyddiad cau: 25ain o Fawrth am 12:00 hanner dydd

Hysbyseb
Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person
Canllawiau Cais
Ffurflen Cais


Rheolwr Cyflogres Cynorthwyol

Parhaol
37 awr yr wythnos
Cyflog: £23,866 – £25,463 y flwyddyn
(Sylwer os gwelwch yn dda bod pob cyflog yn ddibynnol ar werthusiad swydd)
Dyddiad cau: 28ain o Fawrth am 12:00 hanner dydd

Hysbyseb
Disgrifiad Swydd
Manyleb y Person
Canllawiau Cais
Ffurflen Cais


Swyddog Cynllunio, Perfformiad a Risg

Parhaol
3 diwrnod/22 yr wythnos
Cyflog: £30,756 – £31,401 pro rata
(Sylwer os gwelwch yn dda bod pob cyflog yn ddibynnol ar werthusiad swydd)
Dyddiad cau: 28ain o Fawrth am 12:00 hanner dydd

Hysbyseb
Disgrifiad Swydd
Manyleb y Person
Canllawiau Cais
Ffurflen Cais


Pennaeth Fflyd a Pheirianneg

Parhaol
37 awr yr wythnos
Cyflog: £44,632 – £45,591 y flwyddyn
(Sylwer os gwelwch yn dda bod pob cyflog yn ddibynnol ar werthusiad swydd)
Dyddiad Cau: 29ain o Fawrth 2019 am 12:00 hanner dydd

Hysbyseb
Disgrifiad Swydd
Manyleb Person
Canllawiau Cais
Ffurflen Cais