Her y Prif Swyddog Tân #5

Yn galw #EinHarwyrGartref i gyd – yr wythnos hon rydyn ni’n newid pethau braidd a’ch tro chi yw hi nawr i herio ein diffoddwyr tân!

Ar gyfer pumed her y Prif Swyddog Tân, rydym am i chi anfon unrhyw gwestiynau yr hoffech chi eu gofyn i’n diffoddwyr tân. Ydych chi eisiau gwybod sut brofiad yw gwisgo offer tân neu faint o ddŵr mae peiriant tân yn ei ddal? Anfonwch hyd at bum cwestiwn i ni am unrhyw beth sy’n gysylltiedig â’r gwasanaeth tân a byddwn yn dewis y gorau ac yn ffilmio ein criwiau yn eu hateb.

 3 ffigur ffon gyda chwestiynau her pennaeth

I gymryd rhan, anfonwch e-bost yn cynnwys eich cwestiynau i cyfryngau@decymru-tan.gov.uk a nodwch eich enw a’ch oedran. Plant dan 13 oed – gofynnwch i oedolyn cyfrifol eich helpu.

 


Gemau

– Dringo’r  Tŵr – Helpwch yr ymladdwr tân i ddringo’r tŵr drwy ateb problemau mathemategol.

Graffeg gêm Dringo'r Tŵr


Lluniau Lliwio

 Ellie Eliffant drawing        Fire Safety drawing with exit sign, firefighters and engine        Ted Y Diffoddwr Tân drawing        Injan Dân drawing

Llyfr Gwaith

Llyfr Gwaith Diogelwch Tân gyda diffoddwr tân yn chwistrellu pibell ar yr injan dân        Gweithgaredd Diogel Dân Clawr llyfr gyda dad gyda dau o blant         Cadwch glawr llyfryn diogel gyda chylch o bedwar o bobl         Gorchudd pecyn gweithgaredd diogelwch tân gyda gwahanol wisgoedd a phobl o amgylch tan gwersyll


Taflen Gweithgaredd

Sparc the dragon activity sheet quiz        Sparc the dragon activity sheet wordsearch        Sparc the dragon activity sheet maze        Sparc the dragon activity sheet fill in the answer


Mae’n cydweithwyr yn Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru hefyd wedi creu nifer o adnoddau addysgol a gweithgareddau i blant a bobl ifanc ddysgu am diogelwch tan. Cymerwch olwg yma.