Mae gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion yn allweddol i’n gweithredu ar gyfer atal, gan gynorthwyo diogelu ein cymunedau.  

Ein sesiynau diogelwch:

  • Codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân a lleihau’r risg i blant o gael eu niweidio os bydd tân
  • Codi ymwybyddiaeth o ganlyniadau troseddau tân ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan atal tanau sy’n cael eu cynnau drwy anwybodaeth neu esgeulustod
  • Darparu sgiliau a gwybodaeth y gellir eu defnyddio gydol oes plant a phobl ifanc a’u rhannu gyda’r teulu a ffrindiau

Am wybodaeth ar Ymgysylltu ac Ymyrraeth Ieuenctid, ymagwedd wedi’i dargedu, cliciwch yma

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.