Her y Prif Swyddog Tân #5

Yn galw #EinHarwyrGartref i gyd – yr wythnos hon rydyn ni’n newid pethau braidd a’ch tro chi yw hi nawr i herio ein diffoddwyr tân!

Ar gyfer pumed her y Prif Swyddog Tân, rydym am i chi anfon unrhyw gwestiynau yr hoffech chi eu gofyn i’n diffoddwyr tân. Ydych chi eisiau gwybod sut brofiad yw gwisgo offer tân neu faint o ddŵr mae peiriant tân yn ei ddal? Anfonwch hyd at bum cwestiwn i ni am unrhyw beth sy’n gysylltiedig â’r gwasanaeth tân a byddwn yn dewis y gorau ac yn ffilmio ein criwiau yn eu hateb.

I gymryd rhan, anfonwch e-bost yn cynnwys eich cwestiynau i cyfryngau@decymru-tan.gov.uk a nodwch eich enw a’ch oedran. Plant dan 13 oed – gofynnwch i oedolyn cyfrifol eich helpu.

 


Gemau

– Dringo’r  Tŵr – Helpwch yr ymladdwr tân i ddringo’r tŵr drwy ateb problemau mathemategol.

Graffeg gêm Dringo'r Tŵr

– Dregwreichion –  Allwch chi ein helpi i’w wneud yn lle diogel i weithio a chwarae?

sparkton education game graphic


Lluniau Lliwio

 Ellie_yr_Eliffant        Fire_Safety        Ted_Y_Diffoddwr_Tân        Injan_Dân

Llyfr Gwaith

Llyfr_Gwaith_Byddwch_yn_Ddiogel_Rhag_Tan        Llyfr_Gwaith_Ddiogel_Rhag_Tan         Cadwch_yn_Ddiogel         Tanni          


Mae’n cydweithwyr yn Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru hefyd wedi creu nifer o adnoddau addysgol a gweithgareddau i blant a bobl ifanc ddysgu am diogelwch tan. Cymerwch olwg yma.