Her y Prif Swyddog Tân

Yr wythnos hon, rydym yn gofyn i #EinHarwyrGartref i gyfansoddi barddoniaeth, cân, stori neu rap am y gwasanaeth tan. Gallai fod yn ymwneud ag aros yn ddiogel gartref (Gallwch ddod o hyd i’n holl awgrymiadau diogelwch tân yma ar ein gwefan) neu efallai rydych chi eisiau dweud rhywbeth am eich gorsaf dân lleol.

Anfonwch eich waith (cymerwch llun os mae’n helpu) tagiwch ni @TanDeCymru neu anfonwch nhw’n uniongyrchol atom cyfryngau@decymru-tan.gov.uk.

Bydd eich ceisiadau’n ymdddangos ar-lein a byddwn ni’n gwahodd y rhai sy’n ennill i’w rhannu, felly gofalwch nad ydych chi’n cynnwys unrhyw beth nad yw’n addas i bobl eraill ei weld. Gallech nodi eich enw cyntaf os ydych chi am wneud hynny ond cofiwch fod yn ddiogel bob amser ar-lein, ddylech chi ddim nodi llawer o fanylion.

Plant dan 13 oed – dylech chi ofyn i oedolyn cyfrifol eich helpu chi.


Gemau

– Dringo’r  Tŵr – Helpwch yr ymladdwr tân i ddringo’r tŵr drwy ateb problemau mathemategol.

Graffeg gêm Dringo'r Tŵr

– Dregwreichion –  Allwch chi ein helpi i’w wneud yn lle diogel i weithio a chwarae?

sparkton education game graphic


Lluniau Lliwio

 Ellie_yr_Eliffant        Fire_Safety        Ted_Y_Diffoddwr_Tân        Injan_Dân

Llyfr Gwaith

Llyfr_Gwaith_Byddwch_yn_Ddiogel_Rhag_Tan        Llyfr_Gwaith_Ddiogel_Rhag_Tan         Cadwch_yn_Ddiogel         Tanni          


Mae’n cydweithwyr yn Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru hefyd wedi creu nifer o adnoddau addysgol a gweithgareddau i blant a bobl ifanc ddysgu am diogelwch tan. Cymerwch olwg yma.