To make South Wales safer by reducing risk

Mae ein Swyddfa Wasg yn cael ei rheoli gan ein Tîm Cyfryngau a Chyfathrebu ac ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 9:00yb a 5:00yp a dydd Gwener rhwng 9:00yb a 4:30yp.

Eisiau ymuno â’n rhestr ddosbarthu? Cysylltwch â media@southwales-fire.gov.uk. Sylwch dim ond newyddiadurwyr achrededig all ymuno â’r rhestr hon.

Ymholiadau Cyfryngau:

Os ydych yn aelod o’r cyfryngau gydag ymholiad, e-bostiwch media@southwales-fire.gov.uk neu ffoniwch 01443 232299 a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Os nad ydych yn aelod o’r cyfryngau ond angen cymorth, ewch i’n tudalen Cysylltu â ni.

Ymholiadau allan o oriau:

Ar gyfer ymholiadau allan o oriau sydd methu aros tan y diwrnod gweithio nesaf, gall newyddiadurwyr ffonio 01443 232000 a mynd drwy’r system switsfwrdd. Sylwch y bydd datganiadau ond yn cael eu darparu mewn sefyllfaoedd brys.