Gallwch chi #BodYnFwy? Mae angen Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn Y Fenni!

Ydych chi eisiau #BodynFwy a gwasanaethu eich cymuned yn well? Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gwahodd ymgeiswyr o bob cefndir i ddod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad yn y Fenni.

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru mae Diffoddwyr Tân Ar Alwad gyda ni â phob math o gefndir gan gynnwys pobl sy’n cadw tŷ, siopwyr, adeiladwyr, ffermwyr, gweithwyr swyddfa, swyddogion a chyfarwyddwyr cwmnïau, yn ogystal â phobl nad ydynt yn gyflogedig ar hyn o bryd.

Mae rôl Ar Alwad yn heriol ac yn werth chweil. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu ac nid oedd angen unrhyw brofiad blaenorol i wneud cais. Mae Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn union fel y rhai llawn amser, gan ymateb i danau a galwadau gwasanaeth arbennig fel gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, argyfyngau cemegol, llifogydd a thrychinebau naturiol eraill. Maent hefyd yn chwarae rhan hanfodol mewn hysbysu, atal ac addysgu cymunedau lleol mewn perthynas â diogelwch tân gan gynnwys cynnal ymweliadau diogelwch a lles.

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru gallwn gynnig gwaith hyblyg i gyd-fynd ag ymrwymiadau astudio, gwaith a theulu ochr yn ogystal â chyfleoedd hyfforddi a datblygu o’r radd flaenaf a chyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Mae rôl Ymladdwr Tân Ar Alwad yn rhoi boddhad mawr, ymdeimlad o berthyn a’r cyfle i wneud gwahaniaeth go iawn.

Bob nos Fercher rhwng 6:30yh a 8:30yh, mae criwiau’r Fenni yn cynnal sesiwn hyfforddi a elwir yn ‘Noson Ymarfer‘. Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl, mae’n gyfle gwych i gwrdd â chriwiau yn yr Orsaf a chael blas ar y math o waith dan sylw.

Rhaid bod Diffoddwyr Tân Ar Alwad yn byw neu weithio yng nghymuned leol yr Orsaf y maent yn ymateb drosti. Mae gan bob Ymladdwr Tân Ar Alwad ‘rybuddiwr’ drwy’r amser tra byddant ar ddyletswydd, fel y gallant ymateb pan fo angen, o fewn amser penodol o gael yr alwad. Gallwch ymateb o’ch cartref yn ystod amser hamdden neu, mewn rhai achosion, o’ch gweithle os bydd eich cyflogwr yn caniatáu hynny. Er nad oes angen profiad blaenorol ar gyfer y rôl, rhaid i ymgeiswyr fod o leiaf 17 oed a 6 mis oed ar ddyddiad y cais ac o leiaf 18 oed ar ddiwrnod cyntaf y Cwrs Hyfforddi Diffoddwyr Tân i fod yn gymwys i wneud cais.

Dywedodd Darren Cleaves, Rheolwr Gorsaf y Fenni: “Dyma gyfle i wneud gwahaniaeth enfawr i’ch bywyd, a chymryd rhan mewn pethau na fyddech yn eu gwneud heb ymuno – mae mor amrywiol. Gallech fod yn gosod synhwyrydd mwg un diwrnod, mynychu digwyddiad cemegol y diwrnod canlynol ac ymweld ag ysgol y diwrnod wedyn, mae pob diwrnod yn wahanol. Bydd yn eich newid chi fel person. Gyda chi, gallwn wasanaethu ein cymunedau’n well.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen Ymladdwyr Tân Ar Alwad ar  eich taith a chychwyn heddiw!