Digwyddiad | Tân Wyllt Gelli 29/05/23

Am 1:34pm Dydd Llun 29 Mai 2023, cawsom adroddiadau am dân gwyllt yn y Gelli, Pentre.

Fe wnaeth criwiau amryfal mynychu lleoliad y tân wyllt gyda asiantaethau partner.

Defnyddwyd offer arbenigol, gan cynnwys curwyr tân, hofrennydd, cloddiwr Cyfoeth Naturiol Cymru a phibell goedwigaeth.

Creodd diffoddwyr tân seibiannau tân i helpu i reoli ac atal y tân rhag lledu ymhellach.

Derbyniwyd neges stop tua 12:12pm Dydd Mercher 31 Mai 2023.

Byddwn yn parhau i fonitro’r lleoliad fel rhagofal diogelwch. 

 

Allwch chi helpu creu gwahaniaeth yn eich cymuned lleol?  

Roedd nifer fawr o’r criwiau a ymatebodd i’r digwyddiad hwn yn Ddiffoddwyr Tân Ar Alwad

Rydym ar hyn o bryd yn recriwtio Diffoddwyr Tân ar Alwad yn nifer o Orsafoedd Tân ac Achub ar draws De Cymru.

Darganfyddwch mwy o wybodaeth am y rôl ar ein tudalen Diffoddwyr Tân ar Alwad 

Ddim yn sicr lle mae eich orsaf lleol? Defnyddiwch y map ar ein Tudalen Cartref i ddod o hyd i’r orsafoedd.