Pasio cyn Gadeirydd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru, Derek Rees

Gyda thristwch rydym yn rhannu’r newyddion bod Mr Derek Rees, Cyn-gadeirydd yr Awdurdod Tân ac Achub De Cymru, wedi marw ar ddydd Iau 21 Gorffennaf 2022.

Roedd Derek y Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru rhwng 1998 a 2008. Mae ein meddyliau gyda’i deulu, ffrindiau a chyn cydweithwyr.

Dywedodd Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru:

“Gwasanaethodd Derek Rees fel Cadeirydd yr Awdurdod Tân ac Achub De Cymru am dros ddegawd. Roedd yn gadarn yn ei gefnogaeth i’r Gwasanaeth ac roedd bob amser yn sicrhau bod gan y personél y cit, yr offer a’r amodau gwaith gorau. Roedd Derek y Cadeirydd yr Awdurdod yn ei blynyddoedd ffurfiannol. Gosododd y safon a’r sylfaen llywodraethu a chraffu da.

“Mae fy meddyliau gyda theulu a ffrindiau Derek yn ystod yr amser trist ac anodd hwn, a hoffwn hefyd dalu fy mharch i Derek am ei wasanaeth hir a ffyddlon i gymunedau De Cymru.”