Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn cymryd drosodd Plas Roald Dahl Bae Caerdydd ddydd Sadwrn 9 Medi 2023 ar gyfer Digwyddiad MAWR 999, yn llawn arddangosiadau achub cyffrous, cystadlaethau a gweithgareddau i’r teulu cyfan.

Mae mynediad i’r digwyddiad AM DDIM a gallwch roi gwybod i ni os ydych yn dod i weld unrhyw ddiweddariadau ar ein tudalen Facebook.

Pa arddangosiadau fydd yn y digwyddiad?

Mae’r amserlen arddangosiadau fel a ganlyn:

 • 11:30 – Gwrthdrawiad Traffig Ffyrdd
 • 12:15 – Achub Dŵr
 • 13:00 – Achub â Rhaff
 • 13:45 – Gwrthdrawiad Traffig Ffyrdd
 • 14:30 – Achub Dŵr

Bydd Sparc yn ymweld â:

 • 11:00 – 11:20
 • 12:40 – 13:00
 • 15:00 – 15:20

Pa gyngor fydd ar gael yn ystod y digwyddiad?

Mae gennym Babell Gwybodaeth pwrpasol, lle bydd arbenigwyr yn gallu rhannu gwybodaeth a chyngor arbenigol ynghylch diogelwch yn y cartref, diogelwch ffyrdd, gwasanaethau addysg, recriwtio a llawer mwy!

Diddordeb mewn bod yn ddiffoddwr tân, neu ddim ond eisiau darganfod mwy am rôl gyda GTADC?

Dewch i siarad â’n harbenigwyr recriwtio a fydd ar gael yn y Babell Diogelwch Cymunedol i gynnig cyngor ac arweiniad. Byddwch hefyd yn gallu rhoi cynnig ar wisgo cit tân a chymryd rhai o’n profion ffitrwydd Ymladdwyr Tân.

Ai digwyddiad ffrind i’r teulu yw hwn?

Ydy, mae’r digwyddiad yn gyfeillgar i deuluoedd ac mae croeso i bawb fynychu!

Mae’r Babell Diogelwch yn cynnwys ardal ar gyfer Gwasanaethau Addysg a Phobl Ifanc. Yno, byddwch chi’n gallu clywed am y rhaglenni a’r gwasanaethau rydyn ni’n eu rhedeg ar gyfer plant a phobl ifanc a chael gwybodaeth am ddiogelwch.

Mae gennym ni nifer o wobrau i’w hennill o’n Olwyn Anrhegion, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n galw heibio’r Babell Diogelwch i gael rhagor o wybodaeth!

Cyn y digwyddiad…

Os ydych chi’n bwriadu mynychu, gwnewch yn siŵr eich bod chi…

 • Cynlluniwch eich taith ymlaen llaw
 • Gadewch ddigon o amser i barcio ar gyfer y digwyddiad
 • Gwiriwch ragolygon y tywydd cyn i chi deithio
 • Edrychwch ar ein rhaglen fel nad ydych chi’n colli’r demo rydych chi am ei weld!
 • Dilynwch ni ar Twitter | Facebook | Instagram | LinkedIn am wybodaeth a diweddariadau digwyddiadau