Pasio cyn Aelod Awdurdod Tân ac Achub De Cymru, Robert Greenland

Gyda thristwch dwys y rhannwn y newydd â chi fod y Cyn Aelod Awdurdod Tân y Cynghorydd Robert (Bob) Greenland o Gyngor Sir Mynwy ac Awdurdod Tân ac Achub De Cymru wedi marw.

Ymgymerodd Robert, a wasanaethodd fel Cadeirydd y Pwyllgor CARhP (Cyllid, Archwilio a Rheoli Perfformiad), â’i ddyletswyddau o fewn Awdurdod Tân ac Achub De Cymru o 2004 i 2012 gyda chryn falchder. Mae ein meddyliau a’n cydymdeimlad gyda’i deulu, ei ffrindiau a’i gyn cyd-weithwyr.