Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn cymryd drosodd Plas Roald Dahl Bae Caerdydd ddydd Sadwrn 7 Medi 2024 ar gyfer digwyddiad gwasanaethau brys MAWR.

Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn arddangosiadau achub cyffrous, cystadlaethau a gweithgareddau i’r teulu cyfan!