Her UKRO 2018 yn anelu at Gymru

Ar Fedi’r 27ain 2018, naeth Her Sefydliad Achub y Deyrnas Unedig (UKRO) croesi Pont Hafren i wâl y ddraig yn Ne Cymru.

 

Rhedeodd y digwyddiad tan 29ain o Fedi yn Roald Dahl Plass ym Mae Caerdydd, yn gyfle i bersonél y gwasanaethau brys rannu technegau ar draws pob disgyblaeth achub:

  • Datglymu cerbydau
  • Gofal trawma
  • Chwilio ac Achub Trefol
  • Achubiad â rhaff
  • Achub o ddŵr

Her UKRO Caerdydd 2018 UKRO Challenge Cardiff 2018 logo

Mae gan Dimau Achub GTADC hanes hir a llwyddiannus o gystadlu ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol; gyda Thîm Datglymu Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu coroni’n gyfredol yn Bencampwyr Byd a’r DU yn 2016 a 2017.

Sefydliad elusennol yw UKRO sydd â’r nod o yrru’r agenda cenedlaethol ar leihau marwolaethau ar y ffyrdd drwy wthio datglymu o gerbydau i’w binacl proffesiynol ac wrth arddangos disgyblaethau achub eraill.

Digwyddiad mawreddog, blynyddol yw’r Her, sydd wedi cynorthwyo’n fawr wrth wella safonau achub a sgiliau technegol o fewn arbenigwyr tân a meddygol. Daeth Her Caerdydd 2018 atodol gwerth ychwanegol i gystadleuwyr a phersonél y Gwasanaeth oedd yn mynychu gyda chyfres gynhwysfawr o weithdai addysgiadol a digwyddiadau hyfforddi.  Hefyd, mae’n cyflwyno cyfle i ymgysylltu â’n cymunedau a rhannu negeseuon diogelwch allweddol.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n falch i gynnal Her UKRO 2018.

 

 

Lawrlwythwch