Ar y 27ain o Fedi 2018, croesodd Her Sefydliad Achub y Deyrnas Unedig Bont Hafren i ffau’r ddraig yn Ne Cymru.

 

Roedd y digwyddiad, a ddaeth i ben ar y 29ain o Fedi ym Mhlas Roald Dahl ym Mae Caerdydd, yn gyfle i dros 600 o bersonél y gwasanaethau brys i rannau technegau ar draws yr holl ddisgyblaethau achub:

  • Datglymu cerbydau
  • Gofal trawma
  • Chwilio ac Achub Trefol
  • Achubiad â rhaff
  • Achub o ddŵr

Her UKRO Caerdydd 2018 UKRO Challenge Cardiff 2018 logo

Mae gan Dimau Achub GTADC hanes hir a llwyddiannus o gystadlu ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol; gyda Thîm Datglymu Pen-y-bont ar Ogwr yn Bencampwyr Byd a’r DU yn 2016 a 2017.

Sefydliad elusennol yw Sefydliad Achub y Deyrnas Unedig â’r nod o yrru’r agenda cenedlaethol ar leihau marwolaethau ar y ffyrdd, drwy wthio datglymu o gerbydau i’w binacl proffesiynol ac wrth arddangos disgyblaethau achub eraill.

Digwyddiad mawreddog, blynyddol yw’r Her, sydd wedi cynorthwyo’n fawr o ran gwella safonau achub a sgiliau technegol arbenigwyr tân a meddygol. Yn ogystal â hyn, daeth Her Caerdydd 2018 â gwerth ychwanegol i gystadleuwyr a phersonél Gwasanaeth â dewis helaeth o weithdai addysgiadol a digwyddiadau hyfforddi. Roedd yr Her hefyd yn gyfle i ymgysylltu â’n cymunedau i rannu negeseuon diogelwch allweddol.

Roedd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n falch dros ben i gynnal Her UKRO 2018 gan groesawu timau o bob cwr o’r wlad.