Her UKRO 2018 yn anelu at Gymru

Bydd yr holl weithgareddau yn y Pentref Diogelwch Ardderchog ac ar draws y safle i gyd yn rhad ac am ddim a chynhelir y gweithgareddau o 10:00 tan 17:00 bob dydd.

Dydd Gwener 28ain o Fedi

 • 10.30 – Arddangosfa gan yr Heddlu
 • 11.30 – Gweithgaredd Diogelwch Dŵr – Dewch draw i gymryd rhan
 • 12.30 – Gweithdai Syrcas i bawb – Organised Kaos
 • 14:00 – Hoci Cerdded
 • 15:00 – Golff Proffesiynol – Galwch heibio i gael awgrymiadau
 • 16:00 – Ymarfer Tîm Ymateb Ardal Peryglus

Dydd Sadwrn 29ain o Fedi

 • 10.30 – Arddangosfa gan yr Heddlu
 • 12.00 – Gweithgaredd Diogelwch Dŵr
 • 13.30 – Ymarfer Cadetiaid Tân – Dewch i weld Ymladdwyr Tân y dyfodol wrth eu gwaith
 • 14:30 – Dawns UDOIT – Ymunwch â ni
 • 15:30 – Superchoir – Canwch gyda ni
 • 16:00 – Arddangosfa Barasiwtio gan y Red Devils*
 • 16:30 – Ymarfer gan y Tîm Ymateb Ardal Beryglus
 • 17:00 – Organised Kaos – Arddangosfa gan acrobatiaid

*Er bod y tîm arddangos yn gymwys ac yn alluog iawn, mae posibilrwydd bob amser y
ceir damwain neu ddigwyddiad annisgwyl. Mae’r gwylwyr sy’n gwylio’r Arddangosfa yn
mentro ar eu liwt eu hunain o ran yr hyn y maent yn ei dystio. Ni chaiff unrhyw hawliadau
cysylltiedig eu cefnogi

Dydd Sul 30ain o Fedi

 • Dewch draw i ymuno â ni yn yr arena digwyddiadau am ddiwrnod sy’n llawn o weithgareddau hwyl i’r teulu cyfan ac ymlacio mewn awyrgylch braf.