Diweddariad COVID19 240320

Yn dilyn mesurau ychwanegol a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU a Chymru i amddiffyn rhag lledaeniad COVID-19, bu’n angenrheidiol i ni fel Gwasanaeth wneud newidiadau i’r ffordd rydym yn gweithio.

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi monitro’r canllawiau diweddaraf ac, mewn ymateb, wedi penderfynu atal rhai o’n rhaglenni gweithgaredd nad ydynt yn rhai brys nad ydynt yn rhai brys. Mae hyn wedi bod yn destun asesiad risg i sicrhau y gallwn gadw aelodau o’r cyhoedd a’n staff yn ddiogel. Mae’r rhain yn amseroedd anodd a heriol ac rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar barhau i ddarparu gwasanaeth ymateb brys effeithiol ac effeithlon ar draws ein cymunedau yn Ne Cymru.

Efallai bod yr amgylchiadau a’r cyngor yn newid yn gyflym, ond ni fyddwn yn newid ein hymrwymiad i amddiffyn ein staff a’r rhai yr ydym yn falch o’u gwasanaethu.

Diolch am eich cefnogaeth.