Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC), mewn partneriaeth â Hamdden Aneurin, yn cymryd drosodd Parc Bryn Bach, Blaenau Gwent ar ddydd Sadwrn 8 Mehefin 2024 ar gyfer Digwyddiad Achub MAWR 999, yn llawn arddangosiadau achub cyffrous, cystadlaethau a gweithgareddau i’r teulu cyfan.  

Gan ddathlu popeth o fewn y gwasanaethau brys, bydd partneriaid lluosog o bob rhan o Dde Cymru yn ymuno â GTADC, gan gynnwys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) a Heddlu Gwent. 

Bydd hwn hefyd yn gyfle gwych i unrhyw un sy’n ceisio cyngor diogelwch neu recriwtio dod i ymgysylltu â’n harbenigwyr ar y safle. 

Cynhelir y digwyddiad rhwng 10yb a 3yp a bydd yr holl bartneriaid yn arddangos ac yn arddangos amrywiaeth o weithgareddau achub a rhyddhau.  

  • 🚗 GTADC Arddangosiad Gwrthdrawiadau Ffyrdd Traffig – 10yb
  • 👮  Yr Heddlu demo 1 – 10.45yb
  • 💧 GTADC Arddangosiad Achub Dŵr – 11.30yb 
  • 👮  Yr Heddlu demo 2 – 12.15yp
  • ⛑️ GTADC Arddangosiad Cadetiaid – 1yp 
  • 👮  Yr Heddlu demo 3 – 1.45yp
  • 🚗 GTADC Arddangosiad Gwrthdrawiadau Ffyrdd Traffig – 2.30yp