Rydym ni’n gweithio’n barhaus i wneud ein gwefan mor hygyrch a defnyddiadwy â phosibl. Nid oes gan y wefan ddatganiad hygyrchedd ar wahân. Y rheswm dros hyn yw ein bod ni wedi ceisio dylunio ein gwefan i fod mor hygyrch a defnyddiadwy â phosibl i bob defnyddiwr.

Cael help – Browse Aloud

Nod yr ategyn Browse Aloud yw rhoi profiad gwell i bawb sy’n ymweld â’n gwefan – a lleihau’r rhwystrau rhwng ein cynnwys a’n cynulleidfaoedd.

Mae’r meddalwedd cymorth arloesol yn ychwanegu lleferydd, darllen a chyfieithu at wefannau, sy’n hwyluso mynediad a chyfranogiad ar gyfer pobl â dyslecsia, llythrennedd isel, Saesneg fel ail iaith, a’r rheiny â mân namau ar eu golwg.

Gallwch ddarllen cynnwys ar-lein yn uchel mewn nifer o ieithoedd, gan ddefnyddio’r llais mwyaf naturiol a deniadol, i drawsnewid profiad darllen y defnyddiwr.

Derbyn cynnwys ar fformat braille, CD sain neu brint bras

Gallwch gael tudalennau a dogfennau Decymru-tan.gov.uk ar fformat gwahanol.

  1. Cysylltwch â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
  2. Ychwanegwch gyfeiriad gwe (URL) y dudalen lle mae’r cynnwys
  3. Disgrifiwch y fformat rydych chi ei angen, er enghraifft, braille, CD sain neu brint bras
  4. Rhowch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost

Rhoi adborth

Cysylltwch â ni os ydych chi’n cael trafferth defnyddio ein gwefan – bydd hyn yn ein helpu ni i wneud gwelliannau.