Oherwydd ei boblogrwydd, rydym yn gyffrous i gyhoeddi bydd sesiynau “Ymrwymo I Gadw’n Heini” ychwanegol yn cael eu cynnal yn ystod mis Hydref cyn ein hymgyrch recriwtio Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn, a fydd yn cael ei lansio dechrau 2022.

Mae’r sesiynau yn hynod o boblogaidd ac yn aml maent yn llenwi’n gyflym iawn. Os ni allwch fynychu’r sesiwn rydych wedi’i harchebu, am unrhyw reswm, rhowch wybod i ni fel y gallwn hysbysebu’r gwagle.

Os na fyddwch yn hysbysu’r trefnwyr na allwch ddod, bydd eich manylion yn cael eu tynnu o’n cofrestr.

Trelai:

  • Dydd Sadwrn 16eg o Hydref 2021 am 9yb – 10:15yb
  • Dydd Sadwrn 16eg o Hydref 2021 am 10:30yb – 11:45yb
  • Dydd Sadwrn 16eg o Hydref 2021 am 12yp – 1:15yp

Malpas:

  • Dydd Sadwrn 30ain o Hydref 2021 am 9yb – 10:15yb
  • Dydd Sadwrn 30ain o Hydref 2021 am 10:30yb – 11:45yb
  • Dydd Sadwrn 30ain o Hydref 2021 am 12yp – 1:15yp

Achebwch eich lle YMA.