Mae cyhoeddiad cyffrous iawn gyda ni, sef cyfres o sesiynau “Ymrwymo i gadw’n heini” a gynhelir yn ym mis Gorffennaf ac Awst cyn ein hymgyrch recriwtio Diffoddwyr Tân Amser Cyflawn, a fydd yn cael ei lansio dechrau 2022.

 

Yr Eglwys Newydd:

 • Dydd Mercher 28ain Gorffennaf am 09.00yb-10:15yb
 • Dydd Mercher 28ain Gorffennaf am 10:30yb-11:45yb
 • Dydd Mercher 28ain Gorffennaf am 12 canol dydd – 13:15yp
 • Dydd Mercher 28ain Gorffennaf am 14:00yp-15:15yp

 

Y Rhath:

 • Dydd Mawrth 3ydd Awst am 09.00yb-1015yb
 • Dydd Mawrth 3ydd Awst am 10.30yb-11:45yb
 • Dydd Mawrth 3ydd Awst am 12 canol dydd-13:15yp
 • Dydd Mawrth 3ydd Awst am 14.00yp-15:15yp

 

Yr Eglwys Newydd Benyw Yn Unig:

 • Dydd Iau 5ed Awst am 17:00yh-18:15yh
 • Dydd Iau 5ed Awst am 18:30yp-19:45yp

 

Porthcawl:

 • Dydd Mawrth 31ain Awst am 9yb-10:15yb
 • Dydd Mawrth 31ain Awst am 10:30yb-11:45yb
 • Dydd Mawrth 31ain Awst am 12 canol dydd-13:15yp
 • Dydd Mawrth 31ain Awst am 14:00yp-15:15yp

 

Achebwch eich lle yma