Diwrnod Agored Gorsaf Dân ac Achub Rhymni

Mae Gorsaf Dân ac Achub Rhymni yn agor ei drysau i’r cyhoedd am Ddiwrnod Agored Cymunedol ar ddydd Sadwrn, y 23ain o Dachwedd. Bydd ystod eang o weithgareddau a hwyl, yn cynnwys gogls rhithwirionedd ein tîm Diogelwch ar y Ffyrdd, arddangosiadau cerbydau gwasanaeth tan, arbrofion recriwtio ac arddangosiad gwrthdrawiad ar y ffyrdd.

Gorsaf Dân ac Achub Rhymni
Havard’s Row
Rhymney
NP22 5PD