Golchi Ceir at Elusen – Glyn Ebwy

Dewch i gael eich car wedi ei lanhau a helpu ni i godi arian er budd elusen yr Ymladdwyr Tân a clwb rwgbi merched Jesters!

 

Digwyddiad: Golchi Ceir at Elusen

Dyddiad: 29ain o Fehefin 2019

Lleoliad: Gorsaf Dân Ac Achub Glyn Ebwy,Cemetery Rd, Ebbw Vale NP23 6LE

Dechrau: 11:00yb

Diwedd: 15:00yh

Categori: Golchi Ceir at Elusen

Cost: Isafswm y rhodd £3

Cynulleidfa: Pawb