Golchi Ceir at Elusen – Porthcawl

Dewch i gael eich car wedi ei lanhau a helpu ni i godi arian er budd elusen yr Ymladdwyr Tân

Digwyddiad: Golchi Ceir at Elusen

Dyddiad: 29ain o Fehefin 2019

Lleoliad: Eastern Promenade, Porthcawl CF36 5TS

Dechrau:10:00yb

Diwedd:15:00yh

Categori:Golchi Ceir at Elusen

Cost: Isafswm y rhodd £3

Cynulleidfa:Pawb