Golchi Ceir at Elusen – Bro Ogwr

Ar Dydd Sadwrn 7 Hydref , Mae Gorsaf Bro Ogwr yn cael digwyddiad golchi ceir elusennol

 

 

 

 

 

Dewch draw unrhyw amser rhwng 10yb a 1yp i gael eich car wedi glanhau ac helpwch ni i codi arian argyfer elusen y Diffoddwyr Tân